A lakosság 86%-a „számolta meg magát” online, az asszisztált népszámlálás májusban kezdődhet - eredmények a magyarok lakta városokban

2021. április 6. - 14:30 | Belföld

A lakosság 86 százaléka töltötte ki elektronikusan a népszámlálási ívet március 31-ig, a maradék 14 százalékot már az önkormányzatok asszisztálásával, október végéig kell megszámolni. A legalacsonyabb részvétel az ország déli és keleti részében lévő kisebb településeken volt, az asszisztált számlálás azonban a városokban jelent majd nagyobb problémát. Dunaszerdahelyen a részvétel 84 százalékos, Somorján csaknem 89, ami Nagyszombat megyében a legjobb eredmény a városok között. Az első eredményeket év végére ígéri a Statisztikai Hivatal.

A lakosság 86%-a „számolta meg magát” online, az asszisztált népszámlálás májusban kezdődhet - eredmények a magyarok lakta városokban
Fotó: Paraméter

Eredményesnek tartja a népszámlálás elektronikus részét Alexander Ballek, a Statisztikai Hivatal elnöke. „Az elektronikus adatgyűjtés eredménye felülmúlta a várakozásainkat, köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez” – jelentette ki Ballek. Az elektronikus kérdőívet 4 844 007 ember töltötte ki, ami a feltételezett lakosság 86 százaléka. A Statisztikai Hivatal azzal számol, hogy Szlovákia lakossága mintegy 5,6 millió lesz.

Vágsellye, Szenc és Somorja is jobb az átlagnál

Az eredmények jobbak a nagyobb városokban, amiben természetesen közrejátszik, hogy a lakosság fiatalabb, jobban tudja kezelni az elektronikus kommunikációs eszközöket és jobb az internetelérés. Országosan a legjobb eredményt az észak-szlovákiai Lendak érte el, ahol a lakosság 98 százaléka kitöltötte a kérdőívet. Vannak jól teljesítő magyarok lakta városok is, Nagyszombat megyében például Somorja (88,86), Nyitra megyében pedig Vágsellye (89,23) lett az első a 10 ezer főnél nagyobb városok közül, de Szencen is magas – 89,18% volt a részvétel.

Dunaszerdahelyen a részvétel az országos átlag alatt volt, 84,68 százalékkal, ezzel a 10 ezer fős települések közül – 87 ilyen van Szlovákiában – az 57. helyen áll. Komáromban 79,87, Gútán pedig 81,27 százalékos volt a részvétel.

A legrosszabb eredményeket a kisebb települések hozták, 14 olyan falu van az országban, ahol csak 10-30 százalék közötti a részvétel, további 45-ben pedig 50 százalék alatti. 50 és 80 százalék között további 301 települést találunk. A városok közül Tőketerebesen a legrosszabb a részvételi arány, a feltételezett lakosság 67 százaléka kapcsolódott be a népszámlálásba.

Részvételi arány a magyarok lakta városokban

Kisebb települések várják az asszisztált népszámlálást

Habár a nagyobb városokban magasabb a részvétel, a népszámlálás következő, asszisztációval zajló szakaszában mégis ezek a városok lesznek hátrányban, mert számszerűleg sokkal több embert kell majd megszámolniuk. Dunaszerdahelyen a 84,68 százalékos részvétel azt jelenti, hogy a feltételezett 24 035 lakosból 20354 kapcsolódott be a népszámlálásba, tehát még mintegy 3700-at kell „megszámolni”.

„A kisebb falvak esetében nem tartom problémának az alacsony részvételt az online számláláson, mert szerintem ezek a települések kifejezetten várják az asszisztált számlálást. Számukra ez egyszerűbb, ismerik a lakosaikat, tudják, hogy idősebbek, rosszabb a hozzáférés az internethez, vagy nem tudják kezelni a digitális eszközöket”

– magyarázta a Paraméternek Ľudmila Ivančíková, a népszámlálás szakmai felelőse.

Városokban nehezebb megtalálni a hiányzókat

Rosszabb a helyzet a nagyobb városokban, még akkor is, ha jobban teljesítettek az elektronikus részben. „A városokban nagyobb a lakosság anonimitása, nem ismerik egymást az emberek, ott valóban gondot okozhat azoknak a megszámlálása, akik nem vettek részt az elektronikus népszámlálásban” - véli a szakember. A városokban szerinte szükség lesz tájékoztató kampányra is a következő időszakban.

Több, rosszul teljesítő kisebb településen a hátrányos helyzetű roma lakosság is okozhatja az alacsonyabb részvételt. „A marginalizált roma lakossággal rendelkező települések speciális útmutatást kaptak az asszisztált népszámláláshoz” – magyarázta Ivančíková.

A megyék közül Trencsén megyében volt a legmagasabb a részvétel, Nagyszombat megyében 88, Nyitra megyében pedig 87 százaléknyian kapcsolódtak be az elektronikus népszámlálásba.

Részvételi arány az egyes megyékben:

Az asszisztált népszámlálás májusban kezdődhet

A törvény szerint az asszisztált népszámlálásra április 1. és október 31. között van lehetőség.

„Az április arra szolgál majd, hogy a falvak és a városok kialakítsák a kontaktpontokat, kiképezzék a népszámlálási asszisztenseket, valószínűleg májusnál korábban nem fog elkezdődni” – véli Ivančíková.

A pontos időpontról az önkormányzatok döntenek majd, figyelembe véve a járvány miatt a regionális közegészségügyi hivatalok álláspontját.

Részeredmények talán már év végén

A népszámlálás részletes eredményeire csak jövőre számíthatunk, az alapadatokat azonban már év végéig összesítené a hivatal. „A népszámlálás első eredményeit már idén nyilvánosságra szeretnénk hozni – állítja a hivatal. – Sok múlik azonban a járványhelyzeten, és azon, hogy ténylegesen mikor ér véget az asszisztált számlálás.” A részletes eredményeket azonban csak 2022-re ígéri a hivatal, a komplex adatokra pedig egészen 2024-ig várni kell.

- lpj -