Lakszakállason a rokkant katonáknak gyűjtöttek

2021. június 20. - 13:56 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCLXXIV.

Lakszakállason a rokkant katonáknak gyűjtöttek
A régi Lakszakállas (Fotó: www.slovenskehrady.sk)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXLV. rész)

A belügyminiszter leiratban hívta fel a hatóságakat, hogy a harcvonalban levők hozzátartozóinak ne adjanak ki utazási igazolványokat. A látogatásokról mindenkinek le kell tennie, mert a „szigorú tilalom folytán” csak felesleges fáradságot és költséget okoznának maguknak.

*

A harctéren szerzett betegségében, hosszas szenvedés után 1915. augusztus 23-án, Komáromban elhunyt Mayer Lipót kereskedő. A tartalékos szakaszvezető 35 éves volt. Temetése augusztus 25-én teljes katonai gyászpompával ment végbe.

*

A Prantner-féle vendéglőben székelő Bőr-asztaltársaság tagjai nevében Albrecht Antal 52 Korona adományt küldött be a vak katonák javára. A pénzért a Vörös Kereszt elnöksége köszönetét fejezte ki.

*

Lakszakállason a rokkant katonák segélyezésére rendeztek „hazafias ünnepséget” 1915. augusztus 22-én. A kasszánál felülfizettek: dr. Pázmány Zoltán 7 Koronát, Csepy Teréz 5 K, Pázmány Dénes református tanító 4 K, Weichinger Mária, Csepy József, ifj. Bajcsy Dánielné 2–2 K, Fábiánffy Imre, Horváth Eszti 1–1 K, Farkas Nándor 50 fillér, N. N. 10 fillér. Elismerést érdemel Lakszakállas, Turiszakállas és Szilas község lakossága, „ki az adakozás elől el nem zárkózott sohasem” – közli a Komáromi Ujság.

*

Lőrinczy György királyi tanfelügyelő, író, 1915. augusztusában Komáromban időzött.

*

Hirdetés: „Egy zongorát esetleg pianinót 3–4 hónapra azonnal bérletre keresek. Cím a kiadóhivatalban.“

Lelkes Vince