Legyünk Dél-Szlovákia erős hangja

Szlovákiában a déli régiónak szüksége van egy olyan szerveződésre, ami a lakosok akarata szerint megválasztott települési vezetőink véleményét tudja hangsúlyosabbá tenni. Ez a szervezet lehet alkalmas arra, hogy használható cselekvési tervet készítsen elő Dél-Szlovákia számára, ami a 2020-as évtized végéig mutat irányt számunkra és jelent viszonyítási pontot a mindenkori kormányzati és térségünket érintő uniós politikában.

Legyünk Dél-Szlovákia erős hangja

1994-ben volt a legnagyobb esélye arra a magyarságnak, hogy önálló művelődési, oktatási és regionális stratégiát alkossunk Szlovákiába. A Csallóközi Városok és Községek Társulásának (CSVKT) hívó szavára több mint 3500 legitim szlovákiai magyar választott képviselő vett részt 1994. január 8-án Komáromban szervezett szlovákiai magyar választott képviselők és polgármesterek országos nagygyűlésén.

A nagygyűlés akkor szerveződött, amikor a kommunizmus bukása utáni kormányok egyike sem volt hajlandó rá, hogy konstruktív módon mérlegeljék a magyar nemzeti közösség igényeit, illetve a dél-szlovákiai régió kívánságait. Azóta sem volt olyan lehetőség, ami egy zászló alá hozta volna Dél-Szlovákia legitim módon megválasztott polgármestereit.

Azt gondolom, hogy a polgárok szavazatai által a 2018-as önkormányzati választásokon mandátumhoz juttatott településvezetőknél nincs nagyobb legitimitása senkinek sem arra, hogy a szülőföldünket igényeit tolmácsolja a szlovákiai, magyarországi és európai döntéshozók felé. Az elmúlt időszakban többen belső választásokról, nemzeti tanácsról kezdtek beszélni. A mi célunk azonban csak az lehet, hogy tömeget állítsunk minden régiónk számára fontos ügy mellé. Polgármestereink mögött több tízezer választó áll.

A célom, hogy még az elkövetkező hetekben megalapítsuk a Dél-szlovákiai Polgármesterek Társulását, ami arra lenne hivatott, hogy pártállástól függetlenül szervezetbe tömörülve képviseljük szülőföldünk lakosainak az érdekeit.

Polgármesterként és a Csallóközi Városok és Falvak Társulásának elnökségi tagjaként fontosnak tartom, hogy közösen lépjünk fel a lakókörnyezetünket érintő kérdésekben. Ennek érdekében szólítom meg polgármester kollégáimat pártállástól függetlenül, hogy csatlakozzon a kezdeményezésemhez, hiszen szlovákiaiként és magyarként lakókörnyezetünk képviselete, fejlesztése jelenti mindannyiunk számára a prioritást.

 

Balódi László, Hodos polgármestere

(PR-cikk)