Lépfene, veszettség, száj- és körömfájás

2019. szeptember 21. - 11:36 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok LV.

Lépfene, veszettség, száj- és körömfájás
Fotó: Csallóközi Múzeum

Az érintett községek krónikásai, illetve a helytörténet iránt érdeklődők számára fontos adalékkal szolgálhat a Pozsony vármegye Hivatalos Lapjában 1914. augusztus 20-án közzétett kimutatás a közigazgatási területen uralkodó ragadós állati betegségekről. A lista az „általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények” között olvasható.

Lépfene

Galántai járás: Pusztafödémes. Malaczkai járás: Kukló, Szentistvánkút, Kislévárd. Somorjai járás: Gútor.

Veszettség

Malaczkai járás: Detrekőcsütörtök, Láb. Nagyszombati járás: Alsólócz.

Ragadós száj- és körömfájás

Dunaszerdahelyi járás: Kisbudafa, Lőgérpatony, Süly, Dercsika, Beketfa, Csallóközpósfa, Benkepatony, Szentmihályfa, Felbár, Ógelle, Kislúcs, Diósförgepatony. Galántai járás: Nemeskajal. Malaczkai járás: Pernek, Pozsonyalmás, Malaczka. Nagyszombati járás: Pozsonyfehéregyház, Szered. Pozsonyi járás: Horvátgurab. Szenci járás: Limpak, Grinád, Pozsony.

Rühkór

Dunaszerdahelyi járás: Sikabony (ló).

Sertésorbáncz

Dunaszerdahelyi járás: Ógelle, Beketfa, Tőnye. Malaczkai járás: Búrszentgyörgy. Nagyszombati járás: Felsőcsöpöny, Középcsöpöny, Szárazpatak, Páld, Apátszentmihály. Pozsonyi járás: Récse, Dévényújfalu, Pozsonybeszterce, Pozsonyborostyánkő, Pozsonyszőllős. Somorjai járás: Tejfalu, Pozsony.

Sertéspestis

Dunaszerdahelyi járás: Várkony. Galántai járás: Felsőszeli. Malaczkai járás: Malaczka. Nagyszombati járás: Gidrafa. Somorjai járás: Pozsonypüspöki, Csütörtök, Vajka. Szenci járás: Nagyborsa, Dunajánosháza. Pozsony.

Ivarszervi hólyagos kiütés

Dunaszerdahelyi járás: Csallóközkürt, Bögellő, Felistál. Pozsonyi járás: Cseklész.

A 40 napos vészmentesség lejáratának napja

Lépfene

Felsőnyárasd szeptember 20-án, Süly augusztus 30-án, Nádszeg szeptember 19-én, Detrőcsütörtök szeptember 18-án, Gajar szeptember 14-én, Pozsonypüspöki augusztus 30-án, Magyargurab szeptember 17-én.

Ragadós száj- és körömfájás

Alsónyárasd szeptember 2-án, Vásárút augusztus 27-én, Felsőnyárasd szeptember 2-án, Nádszeg augusztus 26-án, Gajar szeptember 17-én, Vágkeresztúr szeptember 14-én, Ábrahám augusztus 31-én, Cseklész augusztus 29-én, Nagymagyar augusztus 30-án, Csataj szeptember 14-én, Hattyúpatak augusztus 19-én, Bazin szeptember 13-án, Szentgyörgy szeptember 16-án, Modor szeptember 10-én.

Sertésorbáncz

Taksonyfalva augusztus 22-én, Morvaszentjános szeptember 6-án, Dimvár szeptember 13-án, Vedrőd szeptember 10-én, Jászló szeptember 19-én, Dévény szeptember 20-án, Pozsonyligetfalu szeptember 20-án, Szemet augusztus 30-án, Doborgaz augusztus 23-án.

Sertéspestis

Magyarfalu augusztus 23-án, Pagyár szeptember 19-én, Béke szeptember 16-án, Nagymagyar augusztus 30-án, Nagyszarva augusztus 23-án, Hattyúpatak augusztus 19-én, Szentgyörgy szeptember 16-án.

A Petőcz Jenő alispán által szignált jegyzék záradékában megjegyzi, hogy a forgalmi korlátozásokra az „Állategészségügyi értesitők” a mérvadók. Kelt Pozsonyban, 1914. augusztus 17-én.

A következő kimutatást 1914. október 29-én tette közzé a megyei közlöny.

Lépfene

Malaczkai járás: Láb.

Veszettség

Dunaszerdahelyi járás: Benkepatony. Malaczkai járás: Láb, Szentistvánkút. Nagyszombati járás: Szomolány. Pozsonyi járás: Zohor, Dévényújfalu, Nagyszombat, Pozsony.

Ragadós száj- és körömfájás

Dunaszerdahelyi járás: Dunakisfalud, Bős, Pozsonyeperjes, Baka. Galántai járás: Nagyfödémes, Felsőszeli, Deáki, Hidaskürt, Alsószerdahely, Vízkelet, Kismácséd, Nagymácséd. Nagyszombati járás: Apaj, Ábrahám, Majtény, Czifer, Farkashida, Kisgeszt, Vedrődujfalu. Pozsonyi járás: Cseklész, Pozsonyszőllős, Récse, Pozsonyivánka. Somorjai járás: Csenke, Jóka, Somorja, Misérd, Dunahidas, Szunyogdi, Dénesd. Szenci járás: Királyfa, Csataj, Magyargurab, Pozsony.

Sertésorbáncz

Galántai járás: Nemeskajal. Pozsonyi járás: Pozsonyborostyánkő, Pozsonyszőllős. Szenci járás: Báhony, Papkörmösd, Pozsony.

Sertéspestis

Dunaszerdahelyi járás: Ollétejed, Etrekarcsa, Baka. Galántai járás: Felsőszeli. Somorjai járás: Nagylég. Pozsony.

Ivarszervi hólyagos kiütés

Dunaszerdahelyi járás: Csallóközkürt.

Serczegő üszök

Somorjai járás: Gútor.

A 40 napos vészmentesség lejáratának napja

Lépfene

Süly november 19-én, Nagylévárd november 20-án, Apátszentmihály november 21-én, Majtény november 26-án, Horvátgurab november 7-én, Igrám november 15-én, Pozsony november 7-én.

Ragadós száj- és körömfájás

Felbár október 31-én, Szentmihályfa november 8-án, Benkepatony november 5-én, Beketfa november 6-án, Süly október 31-én, Lőgérpatony november 5-én, Kislúcs november 6-án, Diósförgepatony november 8-án, Bögölypatony november 8-án, Taksonyfalva november 29-én, Szered november 2-án, Szelincs november 6-án, Horvátgurab november 11-én, Papfa november 11-én, Főrév november 25-én, Récse november 23-án.

Rühkór

Sikabony november 22-én.

Sertésorbáncz

Ógelle november 15-én, Beketfa november 6-án, Tőnye november 13-án, Páld november 26-án, Apátszentmihály november 7-én, Vedrődujfalu november 18-án, Pozsonybesztercze október 29-én.

Sertéspestis

Várkony november 15-én, Gidrafa november 2-án.

Ivarszervi hólyagos kiütés

Bögellő november 17-én, Felistál november 19-én.

Kelt Pozsonyban, 1914. október 24-én. Aláírás: Petőcz Jenő alispán.

Lelkes Vince

Előző részek:

Hartmanné nem tudott tótul

Mikor a koporsó megáll a sírban
Ne játssz a fegyverrel!
Az ígéretek politikájának kora
Magyar köztársaság a Csallóközben
Aratóünnepélyek, templomi búcsúk ideje
Csallóközi gazdahírek 1910-ből
Neves dunaszerdahelyi zsidók
Jókai emlékezete
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán
Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd
Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Alistál hitközség rabbijai
Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről
Százhetven évvel ezelőtt végezték ki az előpatonyi Petőcz Györgyöt
„Árajánlat a Szent György-templommal történendő munkákra”
Megbokrosodott lovak gázolták el a kisfiút
Kútba ugrott a nemeshodosi cselédlány
Halál sótörővel és vaslapáttal
Egyesültek az alistáli, a tőnyei és a felistáli tűzoltók