„A levegő is tele van háborúval”

2021. április 11. - 19:50 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXXV.

„A levegő is tele van háborúval”
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(XCVI. rész)

Lentebb egy „hangulatjelentés” olvasható – minden valószínűséggel – Baranyay József tollából. Kora neves krónikása mesterien ragadja meg írásában a háborús hátországban kialakult társadalmi légkört, a kisvárosi ember „kollektív” és egyéni hangulatát, fokozódó nyugtalanságát, magatartását. Egyidejűleg a megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodás mindennapi folyamatát is érzékelteti a szerző a Komáromi Ujság hasábjain. Részlet a jegyzetből:

„(...) A levegő is tele van háborúval. Suttyomban kóvályognak a hírek: ez volt a háború oka – az volt a háború oka, most ez történt – most az történt. Az emberek látják, hogy valami rettentő hatalom nyomja a világot, amely nagyobb úr mindennél – a szolgabírónál is, a csendőrnél is, a rendőrnél is nagyobb úr.

Ebben az izzó, lüktető, bizonytalan légkörben (...) az egyszerű ember azt hinné, hogy ha most háború van, akkor többet megengedhet magának, sőt van olyan ember is – különösen az iskolai és a családi fegyelem természetes lazulása folytán –, aki azt hiszi, hogy most igazán mindent szabad tennie. Bizonyos anarchisztikus (...) spórák (hál Istennek még csak spórák!) kapnak létfeltételükhöz alkalmas talajt. A tömeggyilkolások megmételyezik egyesek szűkös lelki világát, vén emberek szereznek be maguknak fegyvert, legalább egy flóbert pisztolyt.

Más hatása is van és lesz – sok egyéb között – a háborúnak. Bizonyos betegségek egyenesen letűnnek a színtérről, de jönnek helyükbe mások. Így például a köszvény – amely a sok marhahúsevés eredménye szokott lenni – is fölveszi nemsokára a néhai nevet. (Most a marhahús kilója 3–3,20 K, amíg van.) A régi jó csömör – ez a speciális magyar betegség – szintén jobblétre szenderül, mert a disznóhús kilója – ha van – 3 K, a zsíré pedig 4–5,40 K. A gyomorbaj átalakul. Eddig a túlságos táplálkozás volt a baj, ezután a kevés táplálkozás lesz a baj. Az előbbi drága betegség volt, és Karlsbadba enyhült, az utóbbi is elég drága, de ha kiüt a tavasz, ez is enyhül. Ellenben jön egy új betegség (...) a kiütéses tífusz. Ebből bizony nehéz lesz kivakarózni. A neuraszténia is terjedni fog... Stb., stb.”

*

A vármegye alispánjának rendelkezése folytán Komárom megye községeiben a gabonakészletek bejelentésére [1915] április 11., 12. és 13. napját tűzte ki határidőül a hatóság. A határnapot az elöljáróság minden településen külön hirdetménnyel tette közzé.

Lelkes Vince