Lipót Salvator Komáromban

2020. december 2. - 21:08 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

Lipót Salvator Komáromban
Károly Salvator főherceg, három fiával, Lipót, Ferencz és Albrecht főhercegekkel (Digitális Képarchívum – DKA–058714)

(XXII. rész)

„Komárom ősi városa, ahol V. László bölcsője ringott, ahol a szent koronát rejtegették, s ahol Hollós Mátyás olyan sokszor szórakozott, ahol Erzsébet királyné először lépett magyar földre, 1914. december 2-án, szerdán ismét királyi sarjat látott vendégül” – kezdte beszámolóját a Komáromi Ujság legfrissebb száma. Lipót Szalvátor királyi herceg volt az előkelő látogató, aki mint a tüzérség főfelügyelője szállt ki a Duna menti városba három törzstiszt kíséretében. Megérkezése után megtekintette a lovas tüzérosztagokat, majd a tölténygyárat és este 8 órakor elutazott Komáromból.

Bíró István, a 31. honvéd gyalogezred hadapródjelöltje hősi halált halt az északi harctéren Wola Bukavszko falu határában. Ellenséges golyó találta fejbe. Élt 23 évet. Személyében Bíró Gyula komáromi polgári iskolai tanár és Bíró Ödön dunaradványi jegyző fivérüket gyászolták.

A háború okozta vasúti forgalmi nehézségek következtében Komáromot sóhiány fenyegette. A legtöbb fűszerkereskedelemben egyáltalán nem lehetett sót kapni, ill. a sószállító helyiségben szolgáltattak ki belőle egy-egy kilogrammos mennyiségben.

Domány János királyi tanácsos 100 Koronát adott a Legényegylet kórházában ápolt sebesültek javára.

Ismeretlen okokból 1914 decemberében leégett a vági gőzmalom, amelyet nemrég vett meg Mészáros Mihály nagymegyeri tulajdonos. A műszaki létesítményben rengeteg őrlemény volt felhalmozva. A tűzoltóság emberfeletti munkája ellenére, a háromemeletes épületnek csupán kormos és üszkös falai maradtak meg.

November utolsó vasárnapján este a csallóközi vonaton utazott Komárom felé Kóczán Mór csilizradványi református lelkész, a gerelyvetés világbajnoka Flock nevű vörös vadászkutyájával. A jószág az őrsújfalui állomáson leugrott a vonatról, amely hamarosan továbbindult, s a kutya lemaradt róla.

Lelkes Vince