Lisztvásárlás csak utalványra

2021. október 16. - 16:05 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXX.

Lisztvásárlás csak utalványra
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXC. rész)

F. Szabó Géza polgármester tekintettel az állami–megyei-városi lisztállományok csökkenése miatt keletkező gondokra felhívást intézett a lakossághoz. Közleményében a tisztségviselő a következő tájékoztatással fordult a nyilvánossághoz: „Mint a folyó [1914.] évi augusztus hó 30-án kibocsátott hirdetményemben közhírré tettem, a hatóság csupán azoknak lisztszükségletéről fog gondoskodni, kik eziránt kötelező nyilatkozatot írnak alá. Hogy a hatósági lisztárusítás céljának megfelelhessen, vagyis hogy a liszt azokhoz legyen juttatható, kik erre igényjogosultsággal bírnak, az eddigi elárusítási módtól eltérőleg kénytelen vagyok a lisztutalvány-rendszert életbeléptetni. Hatósági lisztvásárlásra tehát csak annak van igénye, aki annak idején nyilatkozatot írt alá. Felhívom ezeket, hogy liszt-utalványaik kiállítása és átvétele végett a rendőrkapitányi hivatalban – a hivatalos órák alatt – mielőbb jelentkezzenek. Lisztutalvány nélkül a kereskedésekben ezentúl liszt nem kiszolgáltatható. A hatósági lisztárusítás helyeit és megkezdésének időpontját pár nap múlva szintén plakátokon hozom a közönség tudomására.”

*

A „komáromi sportsman” Ambrovics Lajos, akiről korábban az a hír terjedt el a városban és környékén, hogy orosz fogságban meghalt, hazai barátainak küldött friss levelével megcáfolta gyászhírét. Nevezett a háború előtt a munkás biztosító-pénztár tisztviselője volt.

*

1915 novemberében újabb adományok érkeztek a kultúrkórház betegeinek. A gyűjtők között a következő felső-csallóköziek neve szerepel: Somogyi Ferenc (Komárom) 1 korona; Vörös Károlyné (Aranyos) 1 zsák burgonya; Bélteky Gyuláné (Aranyos) 2 pár ér-, 1 pár térdmelegítő; Kalicza Sándorné (Ekel) 6 liter bor, 16 kg kenyér; Keszegfalva község gyűjtése: 17 drb. ing, 7 drb. alsó nadrág; Bogya község gyűjtése: 15 ing, 6 alsó nadrág, 6 törülköző, 3 zsebkendő, 1 pár harisnya, 3 drb. párna.

*

Gróf Zichy Miklósné, aki a komáromi helyőrségi kórházban teljesített szolgálatot, de betegápolási munkájától férje halála egy időre elszólította, Munkácson a barak-kórház főnöknője lett. Felügyelete alatt 125 ápolónő működik.

*

1915. november 28-án a pápai jótékony célú hangversenyen énekesként fellépett Kurucz Gyula komáromi református segédlelkész is.

*

Az Apollo mozgószínház műsora 1915. november 25. és 26-án, csütörtökön és pénteken: A veszedelem órájában – aktuális háborús dráma három felvonásban.

Lelkes Vince