HUF: 397.96 Ft

CZK: 24.703 Kč

17°C

7°C

2024. 03. 03. vasárnap

Kornélia, Anežka

június 5., 18:32
Alá­í­rásgyűjtés ma­gyar püs­pö­kért

KOMÁROM/POZSONY – Nyílt le­vél­ben fe­jez­ték ki ag­go­dal­mu­kat és elé­ge­det­len­sé­gü­ket a szlo­vá­ki­ai ma­gyar pa­pok és hívők a ró­mai ka­to­li­kus egy­ház­me­gyék új fe­losz­tá­sa mi­att.  

április 12., 18:15
Holnap: XIX. Komáromi Imanap

A komáromi római katolikus plébánia, a Pázmaneum Polgári Társulás és a Jó Pásztor Alapítvány szervezésében, április 13-án, vagyis Jó Pásztor vasárnapján kerül sor a hagyományos, sorrendben immár tizendkilencedik Komáromi Imanapra.

Magyar püspök helyett, püspöki vikáriust kaptak a szlovákiai magyarok
március 21., 11:06
Magyar püspök helyett, püspöki vikáriust kaptak a szlovákiai magyarok

Ján Pristač személyében püspöki vikáriust, azaz helynököt nevezett ki pénteken Viliam Judák a nyitrai katolikus egyházmegye püspöke a magyar ajkú hívők szolgálatára. A magyarul beszélő vikárius elsődleges küldetése, hogy az egyházmegyében élő magyar katolikusok főpásztoraként funkcionáljon.

Napi friss
14:19

Elözönlötték az érdeklődők a komáromi szakközépiskola folyósóit, tantermeit.


Időjárás
POZSONY időjárás DUNASZERDAHELY időjárás KOMÁROM időjárás Párkány időjárás