HUF: 397.96 Ft

CZK: 24.703 Kč

16°C

9°C

2024. 02. 28. szerda

Ákos, Zlatica

Kevesebb magyar elsős Gútán
február 6., 13:50
Kevesebb magyar elsős Gútán

GÚTA - A 10 800 lakost számláló városban a tavalyi 117-tel szemben 105 elsős kezdi majd az iskolaévet szeptemberben.  A magyar elsősök száma csökkent, a szlovák iskolába jelentkezőké nőtt.

január 8., 19:01
Nincs két egyforma gyerek

– vall­ja Ko­szo­rús Mar­git, a Csal­ló­köz­kür­ti Ma­gyar Tannyelvű Ala­pis­ko­la nyá­ron meg­vá­lasz­tott igaz­ga­tónője. Szak­ma­i­lag ez a hoz­zá­ál­lás jel­lem­zi az ott ta­ní­tó pe­da­gó­gu­so­kat, és az a hit­val­lás, hogy bár az is­ko­la ki­csi, az előnye vi­szont an­nál na­gyobb!

Napi friss

Időjárás
POZSONY időjárás DUNASZERDAHELY időjárás KOMÁROM időjárás Párkány időjárás