Magyarul is elmondjuk, mi a hozadéka a lex Csallóköznek - villáminterjú Sólymos László környezetvédelmi miniszterrel

A kormány szerdán simán elfogadta a lex Csallóköz elnevezésű jogszabályt, az első olyan törvényt, amely szaktárcák összehangolt együttműködése révén a stratégiai fontosságú vízgazdálkodási területek védelmét szolgálja. Szlovákia legértékesebb természeti kincsének felügyelete három minisztériumot késztetett összefogásra: a környezetvédelmi miniszter kezdeményezéséhez csatlakozott az egészségügyi- és az agrártárca is. Erről a lex Csallóköznek nevezett jogszabályról kérdeztük Sólymos Lászlót, a zöld tárca irányítóját.

Magyarul is elmondjuk, mi a hozadéka a lex Csallóköznek - villáminterjú Sólymos László környezetvédelmi miniszterrel
Fotó: Cséfalvay Á. András / Paraméter

Ha dióhéjban kellene összefoglalni, ön szerint mi a legfőbb hozadéka ennek a törvénynek, amit a Csallóközről neveztek el?

A vizek átfogó, ágazatközi védelmét biztosítjuk ezzel a törvénnyel, ami szeptemberben kerül a parlament elé, és legkésőbb januárban léphet hatályba. Ennek köszönhetően három minisztérium – a környezetvédelmi, az egészségügyi és a mezőgazdasági tárca - közösen kezeli a vízminőség védelmét szolgáló intézkedéseket, azaz összehangoljuk a tevékenységeinket. A vízeink ellen vétőket ezentúl szigorúbb büntetések fenyegetik majd. Azokra a területekre összpontosít majd az új szabályrendszer, ahol ivóvízkészlettel rendelkezünk. Ilyenből jelenleg tízet határoztunk meg, ebből a kiterjedtsége miatt a legfontosabb a csallóközi régió, ezért kapta ez a szabály a nevét Európa legnagyobb szárazföldi szigetéről.

Mennyivel hatékonyabb, ha három terület foglalkozik ugyanazon kérdéssel?

A víz kérdéskörével a felsorolt tárcák mindegyike valamilyen mértékben illetékes. Ahogy például a vezetékes ivóvíz az egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozik, az agrártárca szólhat bele a talajvizek minőségét befolyásoló gyomirtók használatába, az ivóvízforrások helyzete pedig a környezetvédelem kulcstémája. A víz védelme esetében nem ragadhatunk le annál a kérdésnél, hogy kinek milyen hatásköre. Ezért kezdeményeztük, hogy minden érintett üljön egy asztalhoz, készítsünk el egy jó törvényt. Ez biztosítja a maximális hatékonyságot a víz védelmében. A törvénnyel elértük, hogy a rendelkezéseket egybegyúrtuk, azokat nem apróztuk el több más szabályba rejtve. 

Mely intézkedéseket tartja a legfontosabbnak?

Számunkra az a legfontosabb, hogy a vízkészletünk minőségét ne veszélyeztesse semmi sem. A védett vízgazdálkodási területeken – természetesen a Csallóközt is beleértve – nem jöhet létre semmilyen új ipari létesítmény, amely arra negatív hatással lehet. Nem lehet veszélyeshulladék-lerakókat, hulladékfeldolgozókat telepíteni. A lex Csallóköz egyértelműen kimondja, mi megengedett és mi tilos a védett vízgazdálkodási területeken. Például tiltott növényvédő szerek, veszélyes permetanyagok használatáért majd  súlyos bírságok szabhatóak ki. Ezekben az övezetekben tilos lesz golfpályát is építeni.

Kulcsfontosságúnak tűnik a terület állapotának ellenőrzése. Hogyan folyik majd a kontroll?

Ezt aprólékosan szabályozzuk, és itt jelentős szerep jut a tárcák közötti együttműködésnek. Ha például a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet egy mezőgazdasági cég raktárát ellenőrzi, segítségül hívhatja a mezőgazdasági ellenőröket is, hogy azt is ellenőrizzék, hogy mi van a talajban. Az ellenőrzés szélesebb körű lesz, így az jelentősen hatékonyabbá válik.

És ha valaki veszélyezteti a talajvizet?

A lex Csallóköz szigorítja a büntetéseket. Aki nem tartja be a vízvédelmi szabályokat, például veszélyeshulladék-lerakatot hoz létre, 165 ezer eurós büntetést kockáztat.

Az új szabályokkal általában az a baj, hogy a lakosság nem értesül időben a legfontosabb változásokról. Mit tesz a tárca annak érdekében, hogy minden érintett képbe kerüljön?

Javítjuk a lakosság tájékoztatását.

Kétnyelvű tájékoztató újságot bocsátunk ki, és azt eljuttatjuk a csallóközi településekre, és ebben magyarul is összefoglaljuk a legjelentősebb tudnivalókat. A régió polgárainak értesülniük kell arről, miért fontos ez a törvény. Így például információkat közlünk a megengedett határértékekről is.

Ez a törvény az egész Csallóközre érvényes lesz majd, vagy lesz külön egy térkép, amelyik behatárolja a jogszabály alkalmazhatóságát?

A jelenlegi vízvédelmi szabályok is megszabják, mely területekre érvényes a törvény. Mi ezt az őj törvénnyel némileg módosítjuk, bizonyos időszakon belül tovább pontosítsuk a területi  határokat.

Megfelelő a jelenlegi állapotmérő monitoring rendszer?

Nincs olyan, amin ne lehetne javítani. Szándékaink szerint felújítjuk a talajvizek monitorozó rendszerét. Ennek a befektetésnek az értéke mintegy 10 millió euró lesz. Csak a Csallóközben 12 berendezés felújítását tervezzük.

Segít ez a törvény a csallóközi víz megtisztításában?

Bízom benne, hogy néhány évtized múlva a lex Csallóköznek köszönhetően egyetlen környezetvédelmi miniszternek sem kell majd a szennyezett ivóvízre vonatkozó kérdésekre válaszolnia. A talajvíz maximális védelmét biztosító törvényi keret adott, a rendszer változásait elindítottuk. A kezdeményezésünkhöz csatlakozott az egészségügyi és a mezőgazdasági tárca is, ami azt jelenti, hogy a víz védelme már nem mellékes ügy. És ez sem kis dolog.

(sp)