A malacok farkasfoga és a világválság

2020. május 26. - 20:46 | Kultúra

A kilencven évvel ezelőtt, 1929–1933 között lezajlott nagy gazdasági világválság a Csallóköz leginkább mezőgazdasági termelésből élő lakosságát sem kímélte meg a negatív hatásoktól.

A malacok farkasfoga és a világválság
A kisudvarnoki Wippern-kúria (Archív felvétel)

A Pozsonyban magyar nyelven megjelenő Gazdasági Szemle felvázolt korabeli közgazdasági helyzetképéből akár még párhuzamokat is vonhatunk a múlt századi, illetve a napjainkban zajló események között.

Balogh Mihály 1929. évi, Komáromban készült felméréséből megtudhatjuk, hogy az egész Csallóközben nagyok a ganonakészletek, a külföldi felvevő piacokon viszont csak Besszarábia és Moldova részéről mutatkozik minimális érdeklődés. Magyarországon elővigyázatosság tapasztalható a gabona értékesítésénél. „Arra hivatkoznak [a magyar kereskedők], hogy a gabona ára már a termelési költségeket sem fedezi“ – írja a jelentés. A malmok elővigyázatosan, „kisebb tételekben iparkodnak vásárlókat eszközölni“. A legtöbb gazdaság felhagyott a hizlalással s a lehető legszűkebbre redukálta ténykedését. Az elemzés szerint kifizetődőnek csak a tehenészet kifejlesztése tűnik a gazdák szemében, ami viszont a korpaárak, sörszeszgyári hulladékok, olajpogácsa stb. mérsékelt árával függ össze. Sok termelőben érlelődik a gondolat, hogy a tej értékesítésére megszervezi a maga tejszövetkezetét. A folyton eső gabonaárak és a kedvező áron beszerezhető melasz és répaszelet a gazdákat arra csábítja, hogy a három hónapos süldőket hízóba fogják. A pénz magas kamata, a befektetett tőke alacsony hozadéka is károsan érezteti hatását...

Gazdasági válság ide, gazdasági válság oda, a csallóközi mezőgazdasági termelők 1929 márciusában a korabeli gazdasági sajtó hasábjain – egyebek mellett – a következő és hasonló kérdésekre keresték a választ: Pihenhet-e télen a földmíves? Mennyi dughagyma szükséges egy kataszteri holdra? Mit tegyünk a tyúkok tojási fájdalmai ellen? El kell-e távolítani a malacok farkasfogát? Érdemes-e méhészkedni? Mikor kell a tavasziakat vetni? Ahány kérdés, annyi apró jele a csallóközi ember nehézségeket vállaló és leküzdeni kész képességére, életreválóságára.

A kéthetente megjelenő folyóirat közben arról is tudósít, hogy új hitelszövetkezet alakult Szakálloson; az izsai fogyasztási szövetkezet a takarékosság előmozdítására 10 darab egyenként 10 koronás kezdőbetétet ajándékozott a helybeli iskolásgyermekek részére; a padányi fogyasztási szövetkezet alapszabályának kellő módosítása után megkapta az iparjogot...

Lelkes Vince