Megbokrosodott lovak gázolták el a kisfiút

2019. június 16. - 16:37 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XXXIV.

Megbokrosodott lovak gázolták el a kisfiút

A dunaszerdahelyi járási bizottság 1925 augusztusi ülésének jegyzőkönyvéből sok, a ma embere számára is érdekes információ „olvasható ki”. A testület Mandelik Rudolf főbíró vezetésével egyetértett az albári kisegítő jegyző lakbérével, ugyanúgy segély kifizetésével a nagyudvarnoki tűzoltóknak, támogatta továbbá a dercsikai „női kézimunka-tanítás ügyét”, igent mondott a nagylúcsi iskolaigazgató tiszteletdíjára, és jóváhagyta Dunaszerdahely község szervezési szabályzatát. Az egyházgellei jegyzőség részére a bizottság egyhangúlag megszavazta a két segéderőt, Nagybodak községet kötelezte „rendes iskola-építésre”, Csallóköznádasdnak „postaügynökségért való jótállását” nem hagyta jóvá. Nagylúcs község „utca rendezése ügyében” a közigazgatási hivatal „két tagot küld oda kebeléből helyszíni vizsgálatra a községi bíróval együtt”. Méhes Rudolf ismételt indítványát járási faiskola alapítására felterjesztette a felettes hatósághoz.

A Csallóközi Hírlap szerkesztője kellemetlen meglepődésének ad hangot lapjában a magyar nemzetiségű állami tisztviselők tömeges nyugdíjaztatása miatt. Azt írja: „...nagyrabecsült járási körorvosunkat, dr. Marschall Jánost felettes hatósága felszólította, hogy nyugdíjazása iránti kérvényét adja be. Vele együtt több vidéki kartársa kapott hasonló felszólítást. A jegyzői kar után most az orvosok kerültek sorba. Amint értesülünk a napokban több vasutas is megkapta a felszólítást hasonló értelemben”. Majd így folytatja: „Már nem sokáig tart ez az állandó nyugdíjba küldés, mert lassan elfogynak a régi rezsim jól kipróbált és bevált emberei. Ugyan kiket vesznek ezután elő? Elég szomorú állapot, de hát megszokjuk, sok mindent kibírunk. Csak sírunk csendben, mind akinek már elfogytak a könnyei.” S azt már mi tesszük hozzá, hogy mindez hét esztendővel Csehszlovákia megalakulása után történt szűkebb pátriánkban.

Gyászhír. A békei temetőben helyezték örök nyugalomra Schmidt Pált, a béke-gombai Wiener–Welten-uradalom jószágigazgatóját, aki 1925. július 30-án, csütörtökön „a reggeli órákban csendesen jobblétre szenderült Bécsben”. Dr. Halmi Béla somorjai evangélikus lelkész búcsúztatta a megboldogultat családjától, egyházától és munkatársaitól. „Dacára zuhogó esőnek, aki csak tehette, eljött megadni a végtiszteletet az ősz elhunytnak, sőt maga Wiener–Welten báró könnyeket hullatva vált meg egyik leghűségesebb tisztviselőjétől.”

Bősön halálos közlekedési baleset történt. Patasi András helybéli napszámos kétéves László fiát elgázolta Bott Imre földműves kocsija, melyet Kún István kocsis hajtott. A lovak nem messze a malomtól megbokrosodtak egy cséplőgép búgásától, de ezután lecsendesedtek és az üres kocsi lassan haladt tovább. A korabeli tudósítás szerint a gyermek nem volt sehol látható, és érthetetlen, hogy került a kocsi alá. „Valószínűleg az egész nap tartó forgószél által előidézett porfelhő volt a baleset okozója.” A kisfiú súlyos sérüléseket szenvedett, és belső elvérzés következtében két óra múlva meghalt.

Ekel és Komáromfüss községben az állatok között kiütött a száj- és körömfájás. „A gazdák nagyon helyesen cselekednének, ha a fertőzött helyeket állataikkal elkerülnék” – figyelmeztetett a sajtó.

Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán

Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd

Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Alistál hitközség rabbijai
Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről
Százhetven évvel ezelőtt végezték ki az előpatonyi Petőcz Györgyöt

Lelkes Vince