Mégis lesz szobra Hodosban Horthynak

2017. október 19. - 14:37 | Régió

Az utóbbi hetekben látott napvilágot az a meghívó a közösségi portálon, mely Horthy Miklós mellszobrának felavatására hívja az embereket a Dunaszerdahely melletti községbe. Az erre a célra felállított talapzat ugyan üres marad, ám mégis a községbe kerül a mellszobor. 

Mégis lesz szobra Hodosban Horthynak
Horthy Miklós - képarchívum

Szerda este ült össze a Nemeshodosi Református Egyházközség presbitériuma, hogy eleget téve Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok által aláírt nyilatkozatnak átértékeljék a szobor felállítását: "A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége elhatárolódik a szoborállítás szándékától és levélben szólította fel a Nemeshodosi Gyülekezetet és Presbitériumát arra, hogy korábbi döntésüket átértékelve Horthy Miklós szobrának felállítását ne valósítsák meg" – állt az október 13-án kiadott nyilatkozatban.

A presbitérium átértékelte a döntést és nemrégiben ez a nyilatkozat jelent meg a Facebookon:

"A Nemeshodosi Református Egyházközség Presbitériuma legteljesebb nyitottságát fejezi ki a Zsinati Elnökséggel történő egyeztetésre a templomkertünkben felállítani szándékozott református hithős mellszobra ügyében.

A reformáció 500. emlékévében azonban nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy református egyházunk presbiteriánus voltát felülírva, a Presbitérium kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés kapcsán bárki felszólítva, s nem kérve kívánja álláspontját érvényesíteni. Az egyház békéltető szolgálatát először a gyülekezetek felé szükséges munkálni ahhoz, hogy az a világban is hiteles és eredményes legyen.

Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk lélekébresztő hatása már eleve hozzájárult a közös egyházi és világi együttgondolkodáshoz. A hazugságra építő véleménydiktatúrákkal szemben pedig az igazsággal való szembesítés által a valódi társadalmi békesség létrejöttét munkálja.
A Presbitérium nevében: az Elnökség"

– olvasható a közösségi hálón a Nemeshodosi Reformátusok elnevezésű csoportban, melyet a helyi tiszteletes asszony, Kis-Csáji Júlia tett ott közzé.

Ám a csavar még csak most jön:

"A Nemeshodosi Református Egyházközség Presbitériuma megerősítve korábbi határozatát, tisztelettel és köszönettel elfogadja a Horthy Miklós Társaság adományát a Horthy Miklós kormányzót ábrázoló mellszobrot. A reformációra emlékező ünnepi úrnapi istentiszteletén 2017. október 29-én, vasárnap d.e. 1100 órai kezdettel fejet hajt a többi református hithőssel együtt a kormányzó emléke előtt is, tudomásul véve, hogy EZ IDŐ SZERINT LELEPLEZHETETLENNEK NYILVÁNÍTTATOTT a főméltóságú kormányzó úr mellszobra.

Várva azt a kegyelmi időt, aminek rendjében Horthy Miklós az őt hithősként megillető méltó helyére kerülhet a magyar reformátusság és az egyetemes magyarság életében. A mellszobor a Lelkészi Hivatal erre a célra kialakított különtermében lesz ideiglenesen elhelyezve"

– írják.

A fejlemények tükrében a hodosi önkormányzat és azok a lakosok, akiket elért a fenti nyilatkozat, érthetetlenül állnak a döntés előtt.

"Hodos község semmi mást nem kívánt csak nyugalmat, és ez a nyugalom a szoboravatás gondolatával, illetve annak bármilyen helyen való felállításával a falu területén, elveszett. Ráadásul a mai nap folyamán a községi hivatalba beérkezett a szoborállítás engedélyeztetését kérvényező irat, mely arra vonatkozik, hogy mégis a templomkertben kap majd helyet Horthy Miklós mellszobra.


Kapcsolódó cikkek:

Ha Hodoson nem állítanák fel a legújabb Nemzeti Kába követ, akkor majd lesz egy ilyen nemzeti péniszmerevítés máshol

Horthy nem volt háborús bűnös, de „elkúrta“ Magyarország sorsát! Jelenkori imádói önmagukat minősítik!


A község vezetése kiáll az általa kiadott memorandumban foglaltak mellett, miszerint itt vendégszerető emberek élnek, akik szívesen látnak mindenkit, aki békés szándékkal érkezik, nem pedig felbolygatni nyugodt községünk életet" – mondta megkeresésünkre Balódi László község polgármestere.

Hozzátette, tisztelettel és köszönettel tartozik azoknak a szervezeteknek, hitközségeknek és magánszemélyeknek, akik tiltakozásukat fejezték ki a szoborállítási szándék ellen, illetve Fazekas László püspöknek és Fekete Vince főgondnoknak, akik felszólították a Nemeshodosi Gyülekezetet és Presbitériumát arra, hogy korábbi döntésüket átértékelve Horthy Miklós szobrának felállítását ne valósítsák meg. „Külön köszönöm a presbitérium azon tagjainak is, akik egészséges gondolkodásukkal a szoborállítás ellen szavaztak, ugyanis nem tartják helyénvalónak azt” — szögezte le Balódi.

Így tehát mégis lesz Horthy-szobor, bár nem a templomkertben kerül felállításra, de egy arra a célra kialakított különteremben. A kérdés már csak az, miért adtak be szoborállítási kérelmet a községi hivatalba, ha nem az udvaron állítják azt fel…


További kapcsolódó anyagok:

A szlovákiai magyar értelmiség tiltakozik a hodosi Horthy-emlékmű ellen

Sorra tiltakoznak a dunaszerdahelyi vallási szervezetek a tervezett Horthy-szobor ellen

(alsa)