Megrendítő veszteségek Przemyślnél – a hátország kétségbeesik

2021. február 28. - 16:54 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXCIX.

Megrendítő veszteségek Przemyślnél – a hátország kétségbeesik
Forrás: sites.google.com

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(LXX. rész)

Przemyśl 1915. március 22-én elesett. Magyarország északi bejárója orosz kézre került. A hadi események váratlan alakulása, a megrendítő veszteségek nagy csalódást okoztak a hátország egész területén. Az otthoniak aggodalma a harctereken küzdő és szenvedő honfitársaik sorsa miatt egyre csak fokozódott.

A hazafias sajtó nagy szerepet játszott abban, hogy egyrészt oldja a feszültséget, másrészt bizalmat kölcsönözzön a jövőre vonatkozólag.

A regionális Komáromi Ujság is részt vállalt a katonai propagandából. Erről tanúskodik a hetilap tudósításainak szelleme, érzékelhető vigasztalási szándéka és a társadalmi nyugalom megőrzése érdekében kifejtett igyekezete. Baranyay József szerkesztő és társai atmoszféra- és hangulatteremtő készsége vitathatatlan. Íme néhány szemelvény a háborús idők krónikájából:

„Komáromban és a megyében sok szomorú sóhaj fakadt Przemyśl hősies eleste hírére. Az anyák és apák fiaikért, a hitvesek a férjükért, a gyermekek az apjukért, testvéreikért aggódnak, akik az erőd kapitulációjával most orosz hadifogságba kerültek. A hadifogság – magától értetődik – szomorú állapot, de kétségbeesésre nincsen semmi ok. Mi is közel háromezer oroszt ejtettünk foglyul, akik, mint ez köztudomású, gondtalanul élnek a fogolytáborokban.”

„A magyar foglyoknak tűrhető bánásmódban van részük Oroszországban, ők legfeljebb csak azon bánkódnak, hogy tétlenségre vannak kárhoztatva, s magyar testvéreikkel együtt nem harcolhatnak tovább.”

„A fogolytáborokba levelet, sőt csomagot és pénzt is küldhetünk. A testvérek, apák, anyák, hitvesek ne aggódjanak a hozzátartozóik sorsa miatt, mert őket semmiféle baj vagy veszély nem fenyegeti.”

„Miheztartás végett közöljük, hogy a Przemyślben foglyul esett katonákkal Oroszországba csak levelezőlapon lehet levelezni. A cím német vagy francia nyelven irassék, a katona rangjának és csapattestének megnevezésével. Minden levélre ráírándó és aláhúzandó: „Prissonier de querre” vagy „Krigsgefangener”. A feladó saját címét is írja rá a levélre.”

„Aki ruhát, vagy fehérneműt küld Oroszországba, az vegye tudomásul, hogy a csomag öt kilónál nem lehet nehezebb. Táviratok csak a „Telegraphes Berne” közvetítésével küldhetők. Pénzt postautalványon 200=kétszáz koronáig lehet feladni.“

„Mindezekből kitűnik, hogy fogságba esett véreink nincsenek elzárva hozzátartozóiktól és úgy lehet velük ezután is érintkezni, mintha a harctéren lennének.“

Lelkes Vince