Megsebesült a harctéren a keszegfalvaiak tanítója

2021. augusztus 18. - 20:01 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCVIII.

Megsebesült a harctéren a keszegfalvaiak tanítója
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXIX. rész)

Borbély Imre, Keszegfalva község tanítója, honvédzászlós 1915. október 18-án súlyosan megsebesült Olaszországban, ahol három hónapja küzdött a harctéren. A krónika szerint egy gránát csapott le a fedezékükbe, „körülötte bő aratása volt a halálnak“. A csallóközi tanító jobb combját egy gránátszilánk találta el s roncsolta össze, csontját eltörte. Másfél órán át feküdt eszméletlenül a beomlott lövészárokban, míg a szanitécek ráakadtak. A családos katonát egy osztrák városkában, Cilliben (ma Celje, Szlovénia – a szerk. megj.) ápolták. Felgyógyulását a keszegfalvaiak nagyon várták, mert a település tanító nélkül maradt, november 3-án ugyanis Srenker Géza kántortanítót is bevonultatták.

*

A komáromi izraelita hitközség 1915. november 7-én, vasárnap délután tartott választmányi ülésén a hitközség alelnökévé Milch Dezső fakereskedőt, kamarai tagot választották meg egyhangúlag.

*

A „hadi pamut“ 1915. november elején érkezett meg a Vöröskereszt komáromi egylete címére. Kapható volt a Kultúrpalotában és a plébániának az Iskola utcára néző oldalán felállított árúsító helyen. A szorgalmas komáromi honleányok így nekiláthattak a meleg holmik kötésének a katonák számára. A pamutot kilónként 15 Koronáért értékesítették a szervezők, vidékre portómentesen küldték a megrendelőknek.

*

Hirdetés: „Egy tanuló felvétetik. Gulyás Zsigmond fűszer-, csemege-, bor- és festék-kereskedésében Komárom, Klapka György tér. Szolid és pontos kiszolgálás. Alkalmi vétel! Telefon 150.“

*

A komáromi Apollo mozgószínház műsorán 1915. november 5-én, pénteken két dráma szerepel: A Dsungel rabja című három, A csábító című két felvonásban.

Lelkes Vince