Megszavazták a hulladéktörvény módosítását, a fő cél a szelektív gyűjtés növelése

A képviselők támogatták a hulladéklerakók visszaszorítására vonatkozó törvénycsomagot.

Megszavazták a hulladéktörvény módosítását, a fő cél a szelektív gyűjtés növelése

Első olvasatban megszavazta a parlament a hulladéktárolási díj változásáról szóló jogszabályt valamint a hulladéktörvény módosítását. A törvénycsomag a környezetvédelmi minisztérium műhelyéből került ki.

A hulladéklerakási járulékról szóló új törvény érinti a díjfizetési kötelezettség meghatározását, a hulladék elhelyezéséért fizetendő illeték nagyságának kiszámítását. A változások vonatkoznak a Környezetvédelmi Alapra is, amelybe a hulladéklerakók és –tárolók üzemeltetőitől befolyik a hulladék tárolásából származó bevétel. A javaslat a bevételek elosztásának mechanizmusát is beállítja.

Nem titkolt célja a törvénynek, hogy hátrányba hozza a hulladéktárolást, amely a hulladékhierarchiában az utolsó helyen szerepel. Ugyanakkor a települési hulladék szelektív gyűjtésére ösztönző és a kommunális szemét újrahasznosítási arányát növelő rendszert akar kialakítani. A javaslatot 80 képviselő támogató szavazatával utalták a 2. olvasatba.

"Szlovákia jelenleg hulladéklerakó-nagyhatalomnak számít. A tárcánál azonban bízunk abban, hogy ezen lehet változtatni, és ennek itt az ideje. A törvényjavaslatnak nem az a célja, hogy minél több pénzt szedjünk be az önkormányzatoktól, hanem hogy növeljük az újrahasznosítás arányát” – jelentette ki Sólymos László környezetvédelmi miniszter.

A jelenlévő 138 képviselőből 88 megszavazta a hulladéktörvény újabb módosítását is. Az adminisztrációs terhek csökkentése mellett bevezeti a települési hulladék összetevőinek – csomagolásból és nem csomagolószer jellegű termékekből származó hulladék - elkülönített gyűjtésére vonatkozó gyűjtési célokat. A fő célkitűzés növelni a szelektíven gyűjtött kommunális hulladék arányát és csökkenteni a lerakókra kerülő szemét mennyiségét.

Szigorítja a hulladéklerakók üzemeltetésére és bezárására vonatkozó szabályokat, egységesíti az államigazgatási eljárást az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatos felelősség megállapítása ügyében. A hulladéklerakó üzemeltetője köteles lesz az Államkincstárban vezetett számlán elhelyezni egy külön, célirányos pénzügyi tartalékot, melyet csak írásos engedély illetve a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyásával használhat fel.

A törvényjavaslat előírja, hogy nem bővíthetők és kapacitásuk sem növelhető azoknak a lerakóknak, melyeknek egyes részei 2001. június 30-a után nem feleltek meg a műszaki követelmények és nem végezték el a szükséges helyreállításokat sem, hogy teljesítsék azokat.

A változások érintik a kis komposztáló telepeket is, miután a 100 tonnás évi kapacitást nem meghaladó biológiailag lebomló települési hulladékot feldolgozó telepek üzemeltetőinek nem kell jóváhagyott működési szabályzattal rendelkezniük. Ezzel csökken a vállalkozók és a hivatalok adminisztratív terhelése is.

Nem utolsó sorban pedig a javaslat rendelkezik arról is, hogyan kell eljárni a használt elemek és akkumulátorok határokon át történő illegális szállításának gyanúja esetén, és megszűnik a használt elemek és akkumulátorok újrahasználatra való előkészítésének engedélyeztetési kötelezettsége.


(para)