Megszöktek az orosz hadifoglyok Aranyosról

2021. június 7. - 17:01 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCLXVII.

Megszöktek az orosz hadifoglyok Aranyosról
A régi Komárom (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXXXVIII. rész)

Nagy Ferenc dr. ügyvéd eleste kapcsán a KFC, melynek elnöke volt, a következő gyászjelentést adta ki: „A Komáromi Fottball Club mélységes hazafiúi fájdalommal tudatja, hogy szeretett elnöke, Nagy Ferenc dr., a magyar királyi 31. honvéd gyalogezred tartalékos főhadnagya az oroszlengyelországi harctéren, Wola Ponyevszka falu határában 1915. évi július hó 5-én vívott küzdelemben megsebesülvén, július 7-én hősi halált halt. Hálás emlékezetünkben tartjuk meg nemes egyéniségét, s odaadó, buzgó munkásságát, melyet a haza legszentebb szolgálatában szenvedett hősi halála olyan hirtelenül örökre megszakított. Komárom, 1915. augusztus hó.“

*

Megszöktek a Csallóközaranyos községhez tartozó nagyléli bérgazdaságba idénymunkára kiadott orosz hadifoglyok. A két körözött személy leírása a következő: (1) Lobanoff Grigori (száma 87.) – termete magas, arca himlőhelyes, haja barna, orra kissé hajlott. (2) Misinoff Jegso (száma 102.) – termete középzömök, haja gesztenyebarna, arca kerek, jól táplált. A hadifoglyok 1915. július 16-án napközben orosz katonai egyenruhában és csizmában, nagy széles karimájú szalmakalapban orosz katonasapkájukat is magukkal véve szöktek meg. Nyomozás folyik utánuk.

*

A Német István komáromi református püspök felhívása folytán a dunántúli református egyházkerületben a rokkant katonák javára tett gyűjtés összege túlhaladta a 10 ezer koronát. A jótékonykodás a komáromi református hívek körében folytatódik.

*

Felhívás: „Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves figyelmét felhívni arra, hogy aki évi lisztszükségletét fedezni óhajtja, úgy azt nálam minél előbb előjegyeztetni, illetve biztosítani szíveskedjék.

Az előjegyzet liszt esetleg több részletben is átvehető, de a szükséglendő mennyiség teljes előjegyzése föltétlen ajánlott, hogy a gabona beszerzését ehhez mérten rendezhessem. Egyben kérem a termelőket, hogy akinek eladó gabonája van, úgy azt – a nagyközönség érdekében is – a Komáromi Hengermalomnak (Újszőny) adják el.

A gabona átvétele és a lisztelőjegyzés 1915. évi szeptember hó 15-ig – a vasárnap délutánok kivételével – mindenkor eszközölhető.

Kiváló tisztelettel Mészáros Mihály, Komáromi Hengermalom.”

Lelkes Vince