Merényletek Nagyudvarnokon és Légen

2020. június 4. - 18:04 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CVII.

Merényletek Nagyudvarnokon és Légen
Archív felvétel

Történt, hogy Nagyudvarnok községben egy ismeretlen férfi lopási szándékkal betért egy udvarba, de az éjjeli őr megzavarta őt. A tettes akkor rálőtt a vagyon őrzését végző személyre, sőt menekülés közben egy helybéli cigányembert is megsebesített revolverével. Az őrt súlyos sebekkel Pozsonyba szállították, míg falubelije csak kisebb sérülést szenvedett. A vakmerő merénylőnek ezután nyoma veszett. Néhány héttel később azonban fordulat állt be az ügyben, melynek előzményei a következők: Titus Vince nagylégi lakoshoz 1925. április 21-ről 22-re virradó éjszaka az ablakon át valaki behatolt, miközben az üvegcserepek a betörő kezét véresre vágták. A zajra elősiető gazda elől az ismeretlen egyén elmenekült, de az ablakon maradó vérnyomok elárulták őt. Másnap ugyanis Titus Vince a szász-csütörtöki országúton egy gyanús alakot látott feküdni, aki „mély álomba merülve, véresre karcolt kezét az árkon pihentette”. A károsult azonnal az éjszakai látogatásra gondolt, de mielőtt intézkedhetett volna elfogatása felől, a „vándor” felébredt szendergéséből, és revolvert rántva Titus Vince mellének szegezte azt. A védtelen gazda könyörgésre fogta a dolgot, s valószínű, hogy az elvetemült ember nem kegyelmezett volna meg neki a néptelen országúton, ha észre nem veszi, hogy az ellenkező irányból közeleg egy cigány, aki már messziről hallotta Titus Vince kiáltozásait, és futó lépésben igyekezett a tett színhelyéhez. A cigány Ujvári Rudolf németsóki muzsikus volt.

Schwartz Gábriel – mert ő volt az utcai támadó – ekkor a szántóföldekre futott, s még onnét is kiáltozott. „Ha megmozdultak, a halál fiai vagytok!”, miközben revolverét az országúton mozdulatlanul álló két emberre szegezve menekült hátrafelé.

Titus Vince és Ujvári Rudolf a közeli Németsók községbe futottak, s ott fellármázva a falut, segítséget kértek a veszélyes bűnöző elfogásához. A gazdák ásókkal és kapákkal felfegyverkezve indultak Schwartz Gábriel után, közben a csendőrség is értesült az esetről, s a merénylőt a németsóki határban sikerült is elfogniok.

A Csallóközi Hírlap munkatársai „kinyomozták”, hogy a háromszoros bűntény nem az összes gaztette Schwartz Gábriel dubovai lakosnak (Modori járás). Az elvetemült ember notórius gonosztevő, megrögzött bűntettes, aki összesen 21 évet töltött különféle fogházakban és börtönökben. A komáromi törvényszék 9 évre, a kassai 5 évre és a szombathelyi is 5 évre ítélte őt különféle bűncselekményekért, s azon kívül 2 évet ült apróbb, heti és havi részletekben különböző fogházakban. Az 1925-ös esztendő tavaszán Csallóközbe tette át működési helyét, hol azonban szintén pórul járt.

„Schwartz Gábriel 1860-ban született, tehát 65 éves ember, szikár alakja egyáltalában nem mutat ennyi időt. Durva, mogorva ábrázat, lélektelen arckifejezés, üres, fénynélküli szemek: ez Schwart Gábriel. Valószínűnek tartjuk, hogy az utóbbi időkben a Csallóközben elkövetett kisebb-nagyobb lopások mind az ő művei voltak. Nevezett most a pozsonyi ügyészségnél cinikusan várja sorsát” – írja a hírlap oknyomozó riportere, akinek a nevét nem ismerjük.

Lelkes Vince