Mi okozta Csejtey László halálát?

2020. július 19. - 19:03 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXVI.

Mi okozta Csejtey László halálát?
Archív felvétel

Egy 1925. évi történet szerint a dunaszerdahelyi Politzer-féle vendéglőben egy társaság kártyázott. A parti csakhamar parázs veszekedésbe torkollott. Csejtey László 21 éves fiatalember eleinte csendes szemlélője volt az összetűzéseknek, csak amikor a rendőrök is kiszálltak a helyszínre, akkor szólt bele. Állítólag valami gúnyos megjegyzést tett, mire Gergely Zsigmond rendőr mellbe lökte. Szóváltás támadt köztük, Csejtey kapott néhány ütést a gumibottal, és a rendőr bekísérte őt az őrszobára. Azután úgy ellátták a baját, hogy „midőn 10 órakor elengedték, társai segítségével felkereste dr. Marchall János orvost, aki konstatálta a sérüléseket”. Csejtey állapota pár nap múlva rosszabra fordult, a pozsonyi kórházba került, ahol meghalt. Édesapja feljelentést tett, mire az ügyészség elrendelte az exhumálást. A boncoló orvos megállapította: Csejtey nem sérülései következtében, hanem természetes halállal halt meg. Az exhumáló bizottság tagjai, Terebessy táblabíró, dr. Suobák vizsgálóbíró és dr. Studlík törvényszéki orvos voltak. „A vizsgálóbíró mind ennek dacára elrendelte a vizsgálatot s a tanúk kihallgatását is, azon indoklással, hogy Csejtey László ha nem is az ütésektől halt meg, de azok minden esetre nagyban hozzájárultak és elősegítették halálát”. Gergely Zsigmond rendőrt az ügy elintézéséig felfüggesztették állásából.

A Csallóközi Hírlap kommentátora az eset kapcsán a következő kérdéseket fogalmazta meg: – Szabad-e valakit egy rendőrnek gumibotjával bántalmazni, ha az illető nem támadta meg? – Miért van az, hogy a dunaszerdahelyi rendőrök mindig csak a mulatozókat, a záróra ellen vétőket veszik észre? – Miért nem tudnak az elmúlt heti betörésekről és lopásokról? – Miért nem veszik észre az utcára kiöntött szemetet? – Miért van az egész városban mindeféle sok panasz? Majd hozzáfűzi: „Egy szakképzett, erélyes ember kéne a rendőrség élére, ki az egész rendőrséget átszervezné, beosztottjait kioktatná, mit szabad és mit nem, mi a helyén való, avagy mi helytelen. A rendőr legyen rendőr a legkomolyabb értelemben. Mindenkivel szemben udvariasan és egyformán lépjen fel. Tettlegességre csak akkor vetemedjék, ha megtámadják. Viszont a rendőröknek is szabjanak egy bizonyos hatáskört, hogy ne kelljen félniük, ha esetleg valaki befolyásos egyénnel akad bajuk, hogy az illető hatalmánál fogva esetleg állásukból ne tétesse ki őket.”

Betörések, lopások egész sorozatát követték el ismeretlen tettesek Dunaszerdahelyen. Goldsmied Mátyásné padlásáról, Stimm Mihály házából az összes fehérneműt ellopták. Lőwinger Samunál szintén ruhákat emeltek el. Marschall fuvaros lovát pedig elkötötték az egyik éjszaka, de a jószág másnapra visszament gazdájához. Nagyudvarnokban, a Dukesz és Herczog uradalom tót munkásainal is betörők jártak. A gazda összes készpénzét és zsebóráját, valamint egyéb dolgokat loptak el, itt sem tudni, kik.

Verekedés. Banyák József cigány részeg állapotban duhajkodott a dunaszerdahelyi Haltéren. Felszólításra sem csendesült, sőt szidalmazta és hasba rúgta az őt igazoltató rendőrt, aki rávágott gumibotjával. A közelben lévő cigányok erre mind rárohantak. Az összegyűlt közönségnek kellett az egyedül álló személyt kiszabadítani a dühöngők kezei közül. Banyákot bekísérték az őrszobára.

Lelkes Vince