Mindig több és több a rokkant katona

2021. november 11. - 17:15 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXXXII.

Mindig több és több a rokkant katona
(Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCII. rész)

A Komáromi Kerületi Munkásbiztosító Pénztár igazgatósága 1915 decemberében gyűjtést indított a rokkantak megsegítéséért. Kezdeményüket az illetékesek a következő felhívással vezették föl: „Közel egy és fél éve dúl a rettentő világháború. Vitéz harcosaink fáradhatatlanul veszik ki részüket a küzdelemből – dicsőséget, győzelmet szerezve hazánknak. Ennek a titáni küzdelemnek a következménye azután természetszerűleg abban is jelentkezik, hogy mindig több és több azoknak a katonáinknak a száma, kik a harcból rokkanttá válva térnek vissza. A társadalomnak, az itthon maradt polgári elemnek feladata, kötelessége, addig is míg az állam intézményesen gondoskodik rokkanttá vált hőseinkről, hogy gyorsan segítsünk rajtuk.”

*

A bécsi székhelyű Közös Központi Tudósító Iroda közölte 1915 decemberében, hogy Oroszországban (Novoj Nikolajevszkben) elhunyt a komáromi Varga Sándor hadifogoly, aki a 31. honvéd gyalogezredben szolgált.

*

A komáromi református egyházközség 1915. december 12-én, vasárnap Németh István református püspök elnöklete alatt „látogatott gyűlést tartott, amelyen a költségvetést állapították meg, s a tisztviselőknek 20 százalék drágasági pótlékot szavaztak meg”. A püspök a reá eső 800 korona pótlékról lemondott, s azt kamatozás céljából az adóalaphoz csatoltatta. Áldozatkészségét Marcsa György igazgatótanító köszönte meg.

*

Czeglédy Sándor és Pongrácz József, a pápai főiskola oktatói 1915. december 11-én, szombaton Komáromban időztek, és megtekintették a Kultúrpalotát s a benne működő intézményeket.

*

Közlemény: „Komárom szabad királyi város rendőrkapitányi hivatala közhírré teszi, hogy november hó 20-ika körül a város területén egy pénztárca 23 korona 42 fillér tartalommal találtatott. Jogos tulajdonosa a rendőrkapitányi hivatalnál jelentkezzék.”

Lelkes Vince