Műszaki normákkal kezdegető városfejlesztési tervet fogadtak el, de Hájosék szerint minden oké!

2020. február 26. - 23:31 | Régió

A képviselő-testület kedden jóváhagyta Dunaszerdahely városfejlesztési tervének aktuális módosításait, de ezzel nem értett mindenki egyet. Legfőképp azért, mert a tervezet bizonyos részei nem felelnek meg a szlovák műszaki normáknak.

Műszaki normákkal kezdegető városfejlesztési tervet fogadtak el, de Hájosék szerint minden oké!
Hájos Zoltán (Fotók: Cséfalvay Á. András - További képekért kattints!)

Erre Sebők Pál építészmérnök, Ravasz Marián építész és Mayer Erik építészmérnök hívta fel a figyelmet a képviselőknek küldött levelében – Sebők és Ravasz az előző választási ciklusban még ellenzéki képviselők voltak, de a 2018-as választások során már nem kerültek be a testületbe. Levelüket így nem ők, hanem Bachman László független képviselő terjesztette fel a városfejlesztési tervről szóló határozat vitájában.

A mérnökök két konkrét módosításra hívták fel a figyelmet. Ezek egyike, hogy a városfejlesztési tervben az újonnan kiépítendő övezetekben az közút (40 méternél hosszabb vagy rövidebb) hosszától és a beépítendő oldaltól válik függővé, hogy szükséges-e mindkét oldalra járdát tervezni a projekt készítése során vagy sem. Egyoldali beépítésnél például csak egy járdát kell tervezni, míg kétoldalinál de 40 méternél rövidebb útnál szintén elég egyetlen járda. A másik módosítás, hogy az újonnan építendő lakóházak esetében lakásonként, függetlenül azok méretétől két parkolót kell betervezni.

Egy-egy törvényt és rendeletet is említenek, melyek szerint a közutak tervezésénél, illetve a parkolóhelyek esetében is a műszaki normáknak kell megfelelni, majd felhívják a figyelmet, hogy a városfejlesztési terv módosításai esetében ezt pont nem teszik meg.

Márkus Orsolya

Hájos Zoltán kérésére a cselekményre Márkus Orsolya, a városi hivatal építésügyi osztályának vezetője reagált, aki emlékeztetett arra, hogy

„a norma mindkét esetben csak a minimális méreteket és számokat határozza meg”.

Hozzátette, a legfontosabb előírás, amely megteremti a jogi alapot, hogy a városfejlesztési terv szabályozza a helyi utak hálózatát, az a 135/1961-es közúti törvény, melyből idézett egy bekezdést (§4b, 2. bek.), miszerint a helyi utak hálózatát úgy kell tervezni a városfejlesztési terv szerint, hogy az megkönnyítse a lakhatást és a megfeleljen helyi közlekedési igényeknek.

„Dunaszerdahely városának az érvényes jogszabályokkal összhangban elsősorban a közérdeket és nem egyéni érdekeket szem előtt tartva, élhető és minőségi életkörnyezet kialakítását kell előtérbe helyeznie” – szögezte le Márkus Orsolya, majd hozzátette, hogy az illetékes szakhatóság,

a Nagyszombati Járási Hivatal február 14-én kelt levelével igazolta, hogy „mind az eljárást, mind a városfejlesztési terv módosításának tartalmát megvizsgálta, jogszerűnek találta és elfogadásra javasolta a testületnek”.

Sebőkék levelében viszont felhívták a figyelmet a Közlekedésügyi és Építésügyi Minisztérium, valamint a már említett, területileg illetékes Nagyszombati Járási Hivatal észrevételeire, melyekben szintén a műszaki normák betartására a közlekedési paraméterek, mint például az állóforgalom (parkolás) vagy a járdák esetében. Hozzáteszik, hogy az észrevételeiket viszont csak részben vagy egyáltalán nem dolgozták be a tervezetbe, és továbbra is fennáll a szlovák műszaki normáktól való eltérés.

Hájos Zoltán polgármester ugyanakkor az ügy kapcsán kifejtette, hogy ahány szakember, annyi aggályt lehetséges megfogalmazni.

„A területfejlesztési tervet szigorítottuk, több mindent kérünk a beruházóktól, hogy ne csak nekik egyen jó, hanem azoknak is, akik meg fogják vásárolni a lakást vagy a házat, ők érezzék magukat otthon. Nem hiszem, hogy kellene attól félni, hogy a normán túl szabályozni valamit törvénytelen lenne. A norma a minimumot határozza meg” – hangsúlyozta.

Véleménye szerint ugyanis ha a testület a városfejlesztési terv tulajdonképpen az építkezési engedélyek bibliájává válik, és építkezések esetén a határozatokkal szembeni fellebbezések terén a kerületi hivatal is „alfa-ómegaként tekint majd rá, nem pedig a normát fogja elővenni”.

Sebőkék levelük végén megjegyzik, hogy a városfejlesztési terv módosításainak elfogadása esetén az építkezések terén jogi perek elébe nézhet.

A képviselők többsége ugyanakkor a városi hivatal osztályvezetője, illetve a polgármester érvelése mellett foglalt állást azzal, hogy megszavazták a tervezetet. 20 jelenlévő képviselőből 16-an, míg négyen tartózkodtak.

(SzT)