Nagy Iván: „A Csallóközi Múzeum a csallóközieké”

2020. február 6. - 20:03 | Kultúra

2019 áprilisában a soron következő tizedik ülését tartotta Nagyszombat megye képviselő-testülete, amelyen a megye által fenntartott kulturális intézmények igazgatóinak kinevezéséről is döntöttek. Ekkor került Nagy Iván a Csallóközi Múzeum élére. Az intézmény igazgatóját egyebek mellett az elképzeléseiről és a terveiről faggattuk.

Nagy Iván: „A Csallóközi Múzeum a csallóközieké”
Nagy Iván - Cséfalvay Á. András felvételei (Továbbiakért kattints!)

Lassan egy éve már, hogy igazgatóként van jelen a múzeum életében. Milyen érzéssel tölti el az új pozíció?

Már tizennegyedik éve jelen vagyok a múzeum életében, a kurátora voltam. Amikor megtudtam, hogy az előző igazgató, Zsigmond Tibor már nem jelölteti magát igazgatónak, úgy gondoltam, teszek egy próbát, hogy ilyen formában folytathassam itt a tevékenységemet, továbbvéve az ő gondolatmenetét, munkásságát is. Nagy örömömre szolgált, hogy a válogató bizottság tagjai többségben szakmabeliek voltak, hiszen így még nagyobb megtiszteltetés volt számomra, hogy engem találtak megfelelőnek erre a feladatra. Bár eddig is szerves része voltam a múzeum mindennapjainak, az igazgatói poszt számos új kihívás elé állít, hiszen ez igazán széles feladatkörrel járó tevékenység.

A múzeum 55. születésnapja alkalmából rendezett kiállításon azt mondta, a Csallóközi Múzeum mindenkié. Mit érthetünk ez alatt?

A Csallóközi Múzeum a csallóközieké. Az akkori beszédemben is hangsúlyoztam, azért hívtuk meg az eseményre az összes polgármestert és iskolaigazgatót nemcsak a Dunaszerdahelyi, de a Komáromi járásból egyaránt, hogy a lehető legtöbb ember figyelmét felhívjuk a múzeum létezésére.

Hiszen ez az intézmény a csallóköziekért van, a Csallóközről szól.

Azt látom ugyanis, hogy napjainkra kissé háttérbe szorult a csallóközi identitás. Fontosnak tartom, hogy ezen változtassunk.

Milyen, a múzeumot érintő potenciált lát a polgármesterekben?

Szeretnék jó kapcsolatot ápolni velük, hiszen ők a falvak és városok vezetői. Úgy gondolom, ha ők megismerkednek a múzeumunkkal, akkor könnyedén tovább tudják adni hírét a lakosságnak. Ismeretterjesztő céllal szervezhetnek hozzánk akár csoportos kirándulásokat, valamint a testvértelepülésekből, vagy egyéb más helyekről érkező vendégeiket is elhozhatják ide. Hiszen itt található meg Csallóköz története. Sokszor nem is tudatosítjuk, hogy nekünk, csallóközieknek közös múltunk van, melyről szinte mesél a múzeum kiállítása.

Mit gondol, miért fontos az, hogy az idegen, erre kiránduló emberek is megismerjék a múltunkat?

A tapasztalataim azt mutatják, hogy az ide érkezőket érdekli a történetünk. A múzeumban töltött 13 évem alatt számtalan csoportot vezettem már itt körbe, akik mind érdeklődőek voltak. Sokat kérdeztek, kíváncsiak voltak arra, hogy egyáltalán hogyan és mikor kerültek ide magyarok. Saját történeteink, saját mitológiánk van, ami mások számára érdekes. Jómagam is, ha kirándulni megyek, szeretném teljes egészében megismerni az adott helyet. Kíváncsi vagyok annak a múltjára, az ott élő családok történeteire. Úgy hiszem, ugyanígy vannak ezzel azok az emberek is, akik hozzánk jönnek látogatóba.

Hogyan képzeli el a múzeum jövőjét?

Manapság szinte minden intézménytől, így tőlünk is elvárják az interaktivitást, a szórakoztatást. Ennek eleget téve modern technikai vívmányokkal szeretnénk bővíteni a múzeumot. Gondolok itt például mozgóképek, vagy hangeffektusok használatára. Ezek ugyanis élvezhetőbbé teszik az itt töltött időt. Egy kis pluszt csempésznek a múzeum alapvetően nyugodt, békés hangulatához. Természetesen ehhez anyagi háttérre van szükségünk, ezért folyamatosan figyeljük az aktuális pályázati kiírásokat.

A múzeumnál eltöltött 13 év tapasztalata mit mutat, mennyire sikeresek a beadott pályázatok?

Bár egyre szigorúbban veszik az elszámolásokat és a papírmunkát, azt látom, hogy a jó ötleteket szívesen támogatják.

Mik azok a tervei, amelyeket, leghamarabb szeretne megvalósítani?

A kastélyban irodák találhatók. Úgy gondolom, ezeket át kellene helyeznünk máshová, hogy növekedhessen a kiállítótér. Rengeteg olyan téma van még, amit kiállíthatnánk, de jelen pillanatban ehhez nincsen elegendő terünk. További fontos lépésnek tartom egy belső lokális hálózat kiépítését, aminek köszönhetően a múzeummal kapcsolatos minden adat áttekinthetőbbé válna számunkra. Kiemelten fontosnak tartom továbbá az identitás felélesztését az emberekben. Lényeges, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy hová is tartoznak. Természetesen folytatni szeretném a mélyebb kutatásokat is. Ebből a szempontból jó lenne további szakemberekkel bővülnünk. Ezzel kapcsolatosan már kérvényt is adtunk be az illetékes szervekhez. Most ugyanis, ha valahol a környéken rábukkannak egy régészeti leletre, akkor nem minket hívnak, hogy megvizsgáljuk azt. Az itt talált leletek elkerülnek Csallóközből, elviszik azokat Nyitrára, Pozsonyba, vagy más helyekre. Ebből kifolyólag, például a gelléri avar veretes öveket a körmöcbányai múzeumban láttam kiállítva. Így most azon dolgozom, hogy megcsináltassam a másolatát, hiszen ez a mi múltunk szempontjából egy nagyon fontos lelet, helyet kell kapnia a kiállításunkban.

Szlávik Cyntia