Nagymegyeren megünnepelték Lemberg visszavételét

2021. május 12. - 19:49 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Nagymegyeren megünnepelték Lemberg visszavételét
(Archív felvétel)

(CXX. rész)

Nagymegyeren a „hazafias lakosság“ és a községben állomásozó „népfölkelő őrzászlóalj“ négy százada „gyülekezett össze“ 1915. június utolsó napjának esti óráiban, hogy megünnepelje a nagy hadi győzelmet. A címben foglalt esemény jelentőségét Glatz Győző százados, zászlóaljparancsnok méltatta rövid beszédben, s a katonaságot hazafiságra és hűségre buzdította. A Himnusz elhangzása után a résztvevők fáklyákkal, lampionokkal vonultak végig Nagymegyer utcáin, miközben hazafias dalokat, indulókat énekeltek. A házak ablakai ki voltak világítva.

*

Levélben mondott köszönetet Teleszky János pénzügyminiszter a sajtónak azért a munkáért, amelyet a hadikölcsön sikere érdekében kifejtett. A Komáromi Ujság szerkesztői így reagáltak a magas beosztású állami tisztségviselő leiratára: „Mi örömmel és a jövő iránt való megnyugvással veszünk tudomást a miniszteri elismerésről, mert kiérzik belőle, hogy a pénzügyminisztérium nemcsak hasznos, de nélkülözhetetlen munkatársát ismerte fel a sajtóban.”

*

Rendes évi közgyűlést tartott 1915. június 29-én Gútán a helyi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet.

*

Gedai György gútai illetőségű 74 éves özvegy napszámos lakásán felakasztotta magát. Az elhunyt gyepmester volt, s mivel 1915-ben nem nyerte el a munkát, öngyilkosságra szánta el magát.

*

Hirdetés: „A komáromi kultúrkórház vezetőségének kérésére közöljük, hogy a kórház szakácsnét keres. A feltételeket a vezetőség mondja meg.”

Lelkes Vince