Nagymegyernek nincs a jövő évre költségvetése, a képviselők nem hagyták jóvá

2019. december 12. - 12:41 | Régió

Pillanatnyilag úgy tűnik, a jövő évet költségvetési provizóriummal kezdheti Nagymegyer, noha még egy rendkívüli testületi ülést összehívott a polgármester jövő hét szerdára. A városi költségvetés 2020-as tervezetét ugyanis a képviselő-testület szerdai, késő estébe nyúló ülésén nem fogadták el.

Nagymegyernek nincs a jövő évre költségvetése, a képviselők nem hagyták jóvá
Holényi Gergő (Archív felvételek: Cséfalvay Á. András)

A városi költségvetés tervezetét megtárgyalta ugyan a testület mellett működő pénzügyi szakbizottság, Sobek Darina (MKP) bizottsági elnök szerint azonban még felmerültek kérdéseik, melyekre nem kaptak választ, így nem szavaztak róla, hogy javasolják-e az elfogadását.

Az MKP frakcióvezetője, Pongrácz Kálmán emellett nehezményezte, hogy a sport- és kulturális támogatások alacsonyabb szinten vannak tervezve, mint az idei évre.

A sport területén 110 ezer helyett 70, míg a kulturális szervezeteknek 33 ezer helyett 29 ezer euró szétosztásával számolnak. Megjegyezte, hogy eközben a város folyó bevételei több százezer euróval megemelkednek, és a tervezet szerint elérhetik a 7,7 millió eurót.

„Emelkednek a bérekre fordítandó kiadások is 2,5 millióról 3 millióra. Bérezések emelkednek, 2,5 millió volt eddig, 3 millió lesz. Ennek érdekessége, hogy összehasonlítottam egy hasonló méretű várossal, mint pl. Fülek, ahol a bérekre fordított kiadások nem haladják meg az 1 millió eurót a városra vonatkozóan, itt pedig ez a része 1,7 millió” – szögezte le.

Archív felvétel

A polgármester, Holényi Gergő erre úgy reagált, hogy Fülek egy teljesen más jellegű város, és hangsúlyozta azt is, hogy a város sportra és kultúrára annyit tud költeni, amennyi pénze erre a célra fennmarad.

„Vannak folyó kiadásaink és emelkednek a bérek is jövőre. Nem hiszem, hogy ez sok lenne, noha kimondva biztosan sok. Rengeteg alkalmazottat foglalkoztat a város, de ezt a pénzt a város lakosai kapják meg, akik a városnak dolgoznak.

Pongrácz kifogásolta a beruházások mértékét is, Holényi szerint viszont sok projektet nyújtott be a város, összesen 4,5 millió értékben, melyből csak az izsapi kanalizáció 3,6 millió eurót tesz ki.

Az információnyújtás hiányát nehezményezte Néveri Sándor (MKP) is, leszögezte, ahhoz, hogy a képviselők felelősségteljesen véleményt tudjanak alkotni, erre van szükségük.

„A város költségvetése a legfontosabb feladatunk és kötelességünk. Kell, hogy legyen a városnak költségvetése ahhoz, hogy működni, létezni tudjon. Egy hónappal ezelőtt írtam a polgármesternek egy emailt, melyben kértem, számszerűsítsék a bérköltség növekedését, pedagógusoknál, közalkalmazottaknál stb. Nem kaptam rá választ. Ez a legjelentősebb költség, és nem látható egyértelműen, mennyi az iskolai szervezetekre fordítandó vagy a városi hivatal hatékony működéséhez szükséges költség. A hivatalból szakemberek távoznak, de nem látom, hogy jönnének újak. Kire fogunk támaszkodni?! Nincsenek meg azok az információim, amelyek alapján támogatni tudnám a költségvetést” – fejtette ki Néveri.

Nagy Albert főellenőr

Holényi erre azt válaszolta, hogy a közalkalmazottak és a pedagógusok bérezése is több lépésben emelkednek, emellett pedig 580 euróra emelkedik az országos minimálbér, ami ugyancsak befolyásolja a bérköltségeket.

A főellenőr ugyan közölte, hogy a költségvetés összeállítása megfelel minden törvényességi követelménynek és a város gazdálkodásáról szóló rendeleteknek, és javasolta is annak elfogadását, a képviselő-testületből jelenlévő 12 képviselő közül végül csak ketten támogatták a benyújtott tervezetet, négyen ellene szavaztak, a többiek pedig tartózkodtak.

(A főellenőr ugyanakkor az ellenőrzéseinek jegyzőkönyvében rámutatott az idei költségvetés merítését érintő törvénytelenségekre és hiányosságokra is, ezzel a témával külön cikkben foglalkozunk hamarosan.)

A benyújtott, de egyelőre el nem fogadott költségvetés néhány sarokszáma:
7,71 millió eurós folyó bevétellel számol, ehhez képest a 2019-es várakozás 6,95 millió euró, a 2018-as megvalósult folyó bevétel pedig 6,93 millió volt.
A bevételeket illetően legnagyobb tételt az adóbevételek teszik ki, ez 4,57 millió euróra van tervezve, ezen belül az állam által visszatérített jövedelemadó-részarány pedig 3,390 millióra. Varga Albin független képviselő itt megjegyezte, hogy a pénzügyminisztérium aktuális prognózisa 3,357 millió, ami tulajdonképpen kb. 32 ezer euróval kevesebb. Ugyanez az aktuális (novemberi) pénzügyi előrejelzés egyébként az idei évre 3,294 millió eurót mutat, a 2019-es költségvetés viszont 3,228 millióval számol, ami azt jelenti, hogy kb. 66 ezer euróval több folyhat be a városkasszába a jövedelemadókból idén.
Egyéb adóbevételeket illetően 600 ezer euróval számolnak az ingatlanadó tekintetében, 310 ezret tehet ki a szállásadói illeték (a „turistaadó”, ami éjszakánként és vendégenként 1 euró), és 260 ezret a szemétdíj.
A nem adó jellegű bevételeket, ami nagyrészt a bérleti díjakat (466 ezer, ebből 66 ezer a poliklinika), a temetői, gondozói, óvodai, művészeti alapiskolai és a szabadidőközpontra fizetett illetékeket (összesen 205 ezer euró), adminisztratív illetékeket (68 ezer) és pénzbírságokat (25 ezer) jelenti, 818 ezer euróra tervezték (idén 700 ezer a terv, tavaly 889 ezer euró jött be).
További kiadós tétel a bevételeket illetően a támogatások, ezek javarészt az állam által átruházott hatáskörök, mint az oktatásügy finanszírozását jelentik, ezt 2,32 millióra tervezték (előző években 1,81, illetve 1,86 millió eurót tettek ki). Mindemellett pedig pénzügyi műveletekkel további 655 ezer eurót vonnak be a költségvetésbe, ebből 478 ezer eurót a városi és megyei tartalékalapokból.
Kiadási oldalon a folyó kiadásokat 5,34 millió euróra tervezték (idén 4,48, tavaly 4,32 millió), az iskolák folyó kiadásait pedig 2,13 millióra.
754 ezer euróra tervezik a tőkekiadásokat, amire 478 ezer euró megy a tartalékalapból, pillanatnyi állás szerint 182 ezer dotációból és 75 ezer a város költségvetéséből.
A tervezett beruházások közt vannak, amelyeket az idei évről tolnak át jövőre, ezek közt szerepel a kamerarendszer bővítése (9 700 €) saját forrásból + 10 ezer eurós dotáció), játszótér (10 ezer euró saját forrásból), a magyar alapiskola tanterem-felújítása (171 ezer euró dotációból + 13,5 ezer tartalékalapból), csatornázás (177 ezer euró tartalékalapból), valamint a Corvin Mátyás lakótelepen történt útfelújítás (180 ezer euró tartalékalapból).
A következő évre tervezett beruházási kiadások közt szerepel a rendelőintézetre nyújtandó városi önrész 52,5 ezer euró értékben, valamint a tartalékalapból a kamerarendszer bővítésének negyedik szakasza (10 ezer euró), a városi hivatal és a szabadidőközpont gazdasági épületének hőszigetelése (10+11 ezer euró), az izsapi önkéntes tűzoltószertár átépítésének második szakasza (15 ezer euró), járdafelújításokra és -építésre 25 ezer eurót terveznek, további projektdokumentációkra 31 ezret.
Az összes jövő évi invesztíció így 754 ezer eurót tehet ki.

(SzT)