A nemesócsai Ledeczky Józsefné levele

2021. január 5. - 12:32 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

A nemesócsai Ledeczky Józsefné levele
(Archív felvétel)

(XLI. rész)

A Protestáns Nőegylet, mely korábban Komáromban kórházat rendezett be sebesült katonák számára, újabban 300 Koronát adott a Leányegyesületnek meleg felszerelés beszerzésére, ill. előállítására.

*

Levél Nemesócsáról (1914). „Tekintetes doktor úr [Baranyay József dr., a Komáromi Ujság felelős szerkesztője – A szerk. megj.]. Isten és a haza iránti kötelességből kérem, tegye közzé lapjában a következőt: Tekintetes Szarka Ernő úr nemesócsai nagybirtokos az orosz hadifogságban lévő Ledeczky József nejének és négy kis gyermekének egy szekér téli tüzelőt küldött a karácsony előtti napon. A szegény asszony, aki azelőtt jobb napokat látott, ezután mond köszönetet a nemes cselekedetért. Hazafiui tisztelettel. Ledeczky Józsefné, Nemesócsa.”

*

A komárom-gútai vasút, mely a magyar királyi államvasutak kezelésében áll, az árúfuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény hatálya alá helyeztetett.

*

Nagymegyeren Cséfalvi Antalné házának egyik fala a sok esőzés következtében 1914. december 2–3-a közötti éjjel leomlott. Berlin ezredes nagymegyeri állomásparancsnok néhány szerb foglyot rendelt ki, hogy az ingatlant javítsák ki. Munka közben azonban összedőlt az egész ház. Emberéletben nem esett kár. A családfő a harctéren küzd.

*

A komáromi Apollo mozgószínház programja 1915. január 7–10-ig: Egy csavargó vége – bűnügyi dráma három felvonásban, ill. A becsület mezején – antwerpeni csatakép.

*

Hirdetés: „Eladó ház. A Rakóczi Ferenc utcában, forgalmas helyen fekvő ház és kert (5 szoba, konyha) szabadkézből eladó. Tudakozódhatni dr. Kiss Gyula ügyvédnél Deák Ferenc utca 1. szám.”

Lelkes Vince