Nemzetközi vöröskeresztes küldöttségek a csallóközi hadifogolytáborokban

2021. november 19. - 17:32 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXL.

Nemzetközi vöröskeresztes küldöttségek a csallóközi hadifogolytáborokban
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCX. rész)

Az 1915. december második felében megjelent hivatalos veszteség-kimutatások szerint az alsó-csallóközi illetőségű katonák közül a harctereken elestek: Berza János (Aranyos, szül. 1883), Csápai Károly (Ekecs, 1881), Győri József (Nagymegyer, 1881), Kürti Károly (Komárom, 1882), Márton István (Tany, 1888), Molnár Géza (Gúta, 1885), Németh Péter (Gúta, ?), Tóth Béla (Komárom, 1893), – közlegények a komáromi 12. gyalogezredből.

*

Sajtóhír a Komáromi Ujság 2015/52. számából: „A kormányok kölcsönösen megengedték, hogy Ausztria és Magyarország részéről három hölgy az Oroszországban levő hadifoglyokat három dán Vöröskereszt-egyleti képviselő kíséretében, ill. Oroszország részéről az Ausztriában és Magyarországban levő hadifogolytáborokat szintén három dán Vöröskereszt-egyleti képviselő kíséretében meglátogassa. A magyar Vöröskereszt-egylet látogatásai most vannak folyamatban. Képviselőinket az orosz cárné is kihallgatáson fogadta, míg az orosz kiküldötteket Bécsben a király külön kihallgatáson fogadta. Az orosz bizottság jelenleg az Ausztriában levő hadifogolytáborokat tekinti meg, majd sorra látogatják a magyarországi fogolytáborokat. Amikor a nagymegyeri, dunaszerdahelyi és somorjai fogolytáborok megtekintésére kerül sor, Komáromnba is ellátogatnak a vöröskeresztes küldöttek.”

*

Tűz ütött ki Komáromban az újvárosi teherpályaudvaron 1915. december 25-én, szombaton este nyolc óra tájban – az egyik mozdony kipattanó szikrájától kigyulladt egy kocsirakomány szalma. A tüzet a gyorsan kivonult katonai és városi tűzoltóság eloltotta.

*

Hauszman Jenő, a Dunaszerdahelyen állomásozó őrzászlóalj tartalékos főhadnagya, velencei (Fehér megye) földbirtokos eljegyezte Brokés Lácyt, Brokés Ede diósförgepatonyi földbirtokos leányát [1915. december].

*

Hirdetés: „Mindennemű könyvbekötési munkákat olcsó áron elfogad Spitzer Sándor könyvkötészete Komárom, Nádor utca 29. szám.”

Lelkes Vince