népdal
2009 május 31., 16:38
„Ki szeretne velem játszani…?”

Ez a kérdés Korpás Éva komáromi népdalénekesnő szájából hangzott el, a martosi pünkösdi ünnepségek második napján.

2009 január 11., 09:39
Berecz András mesélt Bősön

Berecz András, a magyarországi mese- és énekmondó, a népzenei mozgalom és a magyar néphagyomány jeles képviselője lépett fel a kultúrházban a szombaton este.

2008 április 13., 17:24
Ág Tibor 80 éves

Ma ünnepli jelentős életjubileumát a neves szlovákiai magyar karmester, népdalkutató, szellemi életünk neves személyisége.

2007 szeptember 18., 15:57
A borral kezdenek

Komárom – Pén­te­ken mu­tat­ja be az idén öt­ve­nöt éves Jó­kai Szín­ház tár­su­la­ta A bor című ze­nés fa­lu­si tör­té­ne­tet Be­ze­ré­di Zol­tán m. v. ren­de­zé­sé­ben Ho­locsy Krisz­ti­ná­val (Ba­racs­né Szu­nyog Ju­li), Ma­na­ses Ist­ván­nal (Ba­racs Im­re), Ho­locsy Ka­ta­lin­nal (Szu­nyog Ro­zi), Haj­dú Lász­ló Sza­bolccsal (Ba­racs Ma­tyi), Var­sá­nyi Ma­ri­val (Öz­vegy Szu­nyog­né) a főbb sze­re­pek­ben.

Felocsódhatunk a hőgutából: megjöttek a viharok

Átmenetileg jelentősen megemelkedhet a kisebb folyóvizeink szintje.

Aktuális
Ma
csütörtök
péntek
POZSONY
21 °C
27 °C / 17 °C
28 °C / 18°C
29 °C / 16 °C
DUNASZERDAHELY
20 °C
27 °C / 16 °C
28 °C / 16°C
29 °C / 14 °C
KOMÁROM
20 °C
27 °C / 17 °C
27 °C / 16°C
29 °C / 14 °C
PÁRKÁNY
19 °C
27 °C / 17 °C
27 °C / 14°C
28 °C / 16 °C