Népfelkelők behívása fegyveres szolgálatra

2021. január 11. - 19:17 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CLXXIV.

Népfelkelők behívása fegyveres szolgálatra
(Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XLVII. rész)

Komáromban 1915. január derekán a hatóságok közhírré tették, hogy az öreg regruták második és harmadik korosztályának is be kell vonulnia katonai kiképzés és fegyveres szolgálat céljából. Aközlemény a következő tájékoztatást tartalmazta:

„A népfölkelésre kötelezetteknek általános behívása folytán mindazok a népfölkelésre kötelezett magyar állampolgárok,

akik az 1883., 1884., 1885. és 1886. években születtek

és az 1914. évi november hó 16-tól december 31-ig terjedő időben megtartott népfölkelési bemutató-szemlén népfölkelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak találtattak, amennyiben név szerint fölmentve nincsenek,

1915. évi február hó 15-én,

azok pedig, akik az 1878., 1879., 1880., 1881. és 1882. években születtek,

1915. évi március hó 1-én

a népfölkelési igazolványi lapon föltüntetett magyar királyi honvédkiegészítő, illetve as császári és királyi kiegészítési kerületi parancsnokság székhelyére népfölkelési tényleges szolgálatra bevonulni tartoznak.

*

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület hivatalos értesítőjének 1914. évi utolsó száma kettős füzetben jelent meg. Bennük olvasható – egyebek mellett – Alapi Gyula Brigetioról írt második közleménye, Sörös Pongrác akadémiai tagnak Pannonhalma contra Matkovich című jogtörténeti értekezésének befejező része. Alapi Gyulától továbbá helyet kapott a lapban Komárom vármegye levéltára középkori okleveleinek ismertetése, ugyanakkor a Pázmándy család leveles ládájából címen Edelényi Szabó Dénes dr. a kocsi jobbágyak panaszát taglaló közlése.

*

A komáromi (Nádor utca 34) lakás-, ablak- és kirakat-tisztító cég tulajdonosa, Házi Ferenc tudomására adta a nagy érdemű közönségnek, hogy minden szakmába vágó munkát elvállal – úgy Komáromban, mint vidéken –, éspedig: padló beeresztését és felkefélését, parketták karbantartását, poloskairtást, portál és kirakat tisztítását.


Lelkes Vince