Neves dunaszerdahelyi zsidók

2019. július 7. - 19:48 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XLI.

Neves dunaszerdahelyi zsidók

„Szerdahely szigorú ortodox jellegénél fogva belterjes, befelé forduló, Tóra-centrikus irányba igyekezett terelni a fiatalságot, mégis akadtak néhányan, akik más területeken szereztek nevet maguknak, és habár elhagyták is a községet, hozzátartozásukat mindig vállalták, és emlékei átütöttek későbbi fejlődésükön” – írja Engler Alfréd A dunaszerdahelyi zsidó hitközség emlékkönyve című munkájában. A szerző négy neves szerdahelyi zsidó nevét (a hitközség rabbijain és közéleti vezető emberein kívül) emeli ki kötetében: dr. Dávid Gyuláét, Csermely Gyuláét, Engel Izidorét és Vámbéry Árminét. Közülük kétségkívül „a keleti nyelvek világhírű kutatóját”, Vámbéry Ármint (1832–1913) tartják számon leginkább a XXI. századi Dunaszerdahelyen. Ő az, kiről gimnáziumot, alapiskolát, kávéházat, kulturális napokat, ifjúsági pályázatot, tudományos konferenciát és díjat neveztek el mai tisztelői és szellemi hagyatékának ápolói. A Lilium Aurum Kiadó gondozásában életműsorozata indult el az 1990-es években. „Vámbéry sok dicséretet kapott tudományos munkásságáért, de nem kevesebb kritika érte őt kétes, zűrzavaros és ingatag jelleme miatt” – szögezi le könyvében Engler Alfréd.

Dr. Dávid Gyula (1848–1889) a bécsi egyetemen szerzett filozófiai doktorátust. 1875-ben a pozsonyi kongresszusi (neológ) hitközség rabbijává választották. Szerkesztőként dolgozott, önálló munkái nyomtatásban is megjelentek. „Rabbiként való ténykedése főleg objektív okok miatt nem járt nagy sikerrel. Magánélete sem volt szerencsés, és 1889-ben tragikus körülmények között fejeződött be élete.”

Csermely Gyula (1869–193?). Apja tanító volt. Iskoláit Dunaszerdahelyen, Pozsonyban és Budapesten végezte. Erdélyben folytatott ügyvédi gyakorlatot egészen az első világháború kitöréséig. Író volt, „tizenkét regénye és sok novellája jelent meg nyomtatásban”. Szülővárosáról szóló írásai magyarul a Mult és Jövő című folyóiratban láttak napvilágot. Német nyelven is publikált.

Engel Izidor (1876–1932). Az ő nevéhez fűződik a pozsonyi modern zsidó kórház építése, melynek 1928-ban rakták le alapkövét és 1931-ben felavatták. „1921-ben a pozsonyi Chevra Kádisa elnökhelyettese és 1930-ban az elnöke lett. Ugyanakkor a hitközség vezetőségének is nagyon aktív tagja volt.”

Dávid Gyula, Csermely Gyula, Engel Izidor, kérem, jegyezzük meg az ő nevüket is.

Végül ajánlom olvasóink szíves figyelmébe Kornfeld Tibor Volt egyszer egy zsidó város, Dunaszerdahely című könyvét, amely átfogó képet nyújt az egykori csallóközi „Kis Jeruzsálem” históriájáról. A több száz fotót és dokumentumanyagot tartalmazó kötet második, bővített kiadása az elmúlt napokban jelent meg (egy időben magyar és angol nyelven, a szlovák fordítás az őszi hónapokban lát napvilágot) a Radko Agentúra gondozásában.

Az előző részek:

Jókai emlékezete

Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán
Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd
Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Alistál hitközség rabbijai
Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről
Százhetven évvel ezelőtt végezték ki az előpatonyi Petőcz Györgyöt
„Árajánlat a Szent György-templommal történendő munkákra”
Megbokrosodott lovak gázolták el a kisfiút
Kútba ugrott a nemeshodosi cselédlány
Halál sótörővel és vaslapáttal
Egyesültek az alistáli, a tőnyei és a felistáli tűzoltók

Lelkes Vince