Nőegylet a szűkölködők segítésére

2020. november 23. - 18:55 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXLIV.

Nőegylet a szűkölködők segítésére
A dunaszerdahelyi Szent György-templom (Archív felvétel)

Dunaszerdahelyen 1925 novemberében dr. Markwarth Gábor plébános kezdeményezésére megalakult a Katholikus Jótékony Nőegylet.

A korabeli tudósítás szerint „mintegy 40-50 lelkes jelenlévő egyhangúlag mondotta ki egy jótékony célú egyesülés szükségességét, s kitörő örömmel fogadta az összehívó plébános felvilágosító szavait”. Az egyházi tisztségviselő a társulás legfőbb célját a következőkben jelölte meg: a szegények állandó és rendszeres, vagy alkalmi támogatása, a szűkölködők segítése.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az alapszabály-tervezetet, megszabták az alapítók tagsági díját (egyszersmindenkorra 300 korona), a rendes tagok díját (évi 60 korona) és a pártolók tagsági díját (évi 36 korona). Megválasztották a tisztikart – egyházi elnök: dr. Markwarth Gábor plébános, világi elnök: dr. Németh Dezsőné, alelnök: Patassy Albertné és dr. Marschall Jánosné, titkár: Lengyel Béla, pénztáros: Marczell Borbála, jegyző: Richter Mária. A választmány összetétele: Tölgyessy Lajosné, Juba Ferencné, Vancsó Lajosné, Varga Jánosné, Srenker Lajosné, Kovács Károlyné, Rehák Lászlóné, dr. Gerzó Aladárné, Petényi Pálné, Kovács Antalné, Hotovy Gyuláné, Kanovics Benőné, Kordik Istvánné, Bartossik Istvánné, Kubik Györgyné, Pavlik Ferencné, Soltész Mária, Mészáros Ida, Mihalik Kálmánné, Garay Istvánné, Gáspár Ágostonné, Ganter Ágostonné, Mátis Józsefné és Kucsera Ferencné. Az ellenőrző bizottság tagjai lettek: Kurczbacher Antalné, Marczell Izabella, Uhrovics Margit és Markovics Emilné.

Dušek járási főnök választási „aktivitásairól” ír a Csallóközi Hírlap 1925. november 8-i száma. Az állami tisztségviselő a hetilap hasábjain arra figyelmezteti a lakosságot, hogy „ismeretlen egyének a kormány tagjait és a csehszlovák nemzetet képekben gyalázzák és kigúnyoló, ízléstelen, tendenciózus választási plakátokat ragasztanak ki”. Közleményében a „helytartó” így folytatja: „Miután ez az éj leple alatt történt és így nem áll módomban ellenőrizni a tetteseket, figyelmeztetem a polgárságot, hogy amennyiben ez a jövőben megismétlődne, úgy kénytelen leszek a választásokig a zárórát este 7 órára megállapítani, mely időn túl tilos lesz az utcán és nyilvános helyeken tartózkodni. Bizom abban, hogy a komoly polgárság megszívleli ezen intőszavamat, maga is ügyelni fog arra, hogy ilyen esetek, melyek alkalmasak arra, hogy a megértő együttműködést lehetetlenné tegyék a jövőben, elő ne forduljanak”.

Végül álljon itt a szűkebb pátria 1925. év novemberi vásárnaplója: 9-én Szencen (Erzsébet-napi), 10-én Vágfarkasdon (Mindszenti), 10-én Dunaszerdahelyen (Márton-napi), 16-án Nádszegen (Márton-napi), 18-án Pereden (állatvásár), 19-én Pereden (kirakodóvásár), 26-án Alsónyárasdon (Katalin-napi).


Lelkes Vince