Nové energetické štítky na spotrebičoch - čo sa zmenilo?

2022. június 15. - 12:25 | Tech

Nové energetické štítky a označenia energetickej triedy elektrických spotrebičov, ich spotreby elektrickej energie, vstúpili do platnosti v marci 2021. Konečný formát nových energetických štítkov a ich vizualizáciu, schválila Európska komisia už v roku 2019. Zmätok s označením v triedach A v predošlom označení, prinútil zmeniť stupnicu energetických tried spotreby elektrickej energie výrobkov opäť na triedy A až G.

Nové energetické štítky na spotrebičoch - čo sa zmenilo?

Čo sú energetické štítky?

Energetické štítky výrobkov informujú o energetickej kategórii výrobku. Ide o množstvo spotreby elektrickej energie výrobkom pri jeho prevádzke. Energetické štítky sa radia do komplexného systému platného v Európskej únii.

Spotrebiteľovi a kupujúcemu výrobky, energetický štítok napovedá energetickú spotrebu elektrického spotrebiča, jeho účinnosť a motivuje výrobcov rozvíjať inovácie, s ohľadom na životné prostredie.

Prečo prichádzajú nové energetické štítky spotrebičov?

Prvý systém energetických štítkov bol vytvorený už v roku 1995. Energetické štítky sa rýchlo ujali a nový trend v ekologickom zmýšľaní, so šetrením energií, mal pozitívny vplyv na vývoj inovácií výrobcov elektrických spotrebičov.

Systém energetických štítkov prešiel poslednou významnou aktualizáciou v roku 2010, kedy boli zavedené energetické triedy A+, A++ a A+++. Tie vyvolali mierny zmätok a skreslenie vnímania energetických tried elektrických spotrebičov spotrebiteľom, pretože zrazu sa väčšina výrobkov ocitla v energetickej triede A+, A++ a A+++.

Nevyhnutná zmena označovania energetických štítkov

Vývoj energetickej spotreby elektrických výrobkov naznačoval, že spotreba niektorých elektrických spotrebičov by si vyžiadala čoraz vyššie kategórie energetických štítkov A++++ a vyššie. Preto Európska komisia rozhodla, že sa zruší označenie energetických tried A+, A++ a A+++ a opäť sa začne používať označenie energetických tried stupnicou tvorenou písmenami A až G.

Vytvorilo sa tak rozdelenie výrobkov podľa energetickej spotreby, ktoré preradilo výrobky zaradené do najvyšších tried A+++ po D, do nižších energetických tried s novým označením platným od marca roku 2021, od A po G.

Spotreba energie a technické parametre sa pritom pri danom výrobku nezmenia, len sa použije názornejšia energetická kategorizácia do energetických tried spotrebičov, ktoré zreálnia pohľad spotrebiteľa na energetickú spotrebu jednotlivých elektrických výrobkov.

Platnosť nových energetických štítkov

Aktualizácia energetických štítkov sa javila v situácii nových technologických inovácií, ako nevyhnutná. Nové energetické štítky energetických tried elektrických spotrebičov prispejú k lepšej orientácii v energetických triedach spotrebičov a budú zrozumiteľnejšie pre spotrebiteľov.

Výhody nových energetických štítkov

Nové energetické štítky budú:

  • zrozumiteľnejšie a prehľadnejšie,
  • lepšie a jasnejšie porovnateľné informácie o energetickej spotrebe,
  • lepšie prispôsobenie sa tried technologickým inováciám,
  • rezerva pre budúcu lepšiu energetickú účinnosť spotrebičov.

Platnosť nových energetických štítkov označujúcich spotrebiče triedami A až G začala už v marci 2021. Svetelné zdroje a svietidlá mali odklad v označovaní nových energetických tried do 1. septembra 2021.

Rozdelenie spotrebičov podľa energetických tried

Nové označovanie elektrických spotrebičov energetickými triedami prináša 6 základných energetických kategórií. Triedy tvorí 5 kategórií domácich spotrebičov a nová šiesta skupina výrobkov označovaná energetickými štítkami.

  • Umývačky riadu,
  • práčky, práčky so sušičkou,
  • chladničky, mrazničky, chladničky na víno,
  • svietidlá,
  • elektronické displeje, LED, LCD, CRT televízory, (LED, LCD, CRT) monitory a informačné (LCD, LED a CRT) displeje.

Poslednou šiestou kategóriou sú komerčné chladiace zariadenia s priamou predajnou funkciou ako sú chladničky používané v predajniach a predajné automaty.


Forrás: www.elampy.sk

(PR-cikk)