Nyereséggel zárt a csallóközi vasút [1914]

2021. április 20. - 13:16 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Nyereséggel zárt a csallóközi vasút [1914]
(Archív felvétel)

(CIII. rész)

A Komáromi Ujság által 1915 tavaszán meghirdetett gyűjtési akció a megvakult katonák javára sikerrel járt. A szétküldött gyűjtőívek közül az elsőt Lakatos Károly komáromi igazgató tanító juttatta vissza a szerkesztőségbe egy rövid levél kíséretében. Tartalmát itt ismertetjük:

„Tisztelt Szerkesztőség! A községi elemi iskola ifjúsága évzáró vizsgák alkalmával virággal szokott elhalmozni bennünket, tanítókat. Ez évben a hős vak katonákra hívtuk fel kis tanítványaink figyelmét, s arra kértük őket, hogy a szívekben pompázó virágok helyett egy-két szürke fillért hozzanak inkább eme szerencsétlenek számára, ha ezt szüleik jó szívvel adják. Kérő szavunk megértésre talált, a jó szívvel összeadott apró fillérek 175 K 89 f-t eredményeztek. Ezt az összeget az alábbi kimutatással együtt – melynek szíves közlését kérjük – illetékes helyre való eljuttatás végett tisztelettel mellékeljük. Komárom, 1915. június 1. Lakatos Károly igazgató.”

(Az adakozók névsora és az egyéni adományok összege a cikk alatt olvasható. – LV megj.)

A korabeli sajtóból tudjuk ugyancsak, hogy hasonló nemes cselekedetre buzdította tanítványait Mórocz Emilián, a főgimnázium igazgatója is. Különgyűjtést végzett ismerősei körében Farkas Sándor gimnáziumi tanuló.

*

Megtartotta 1915. évi rendes közgyűlését a Pozsony–Komáromi Vasút Rt. A tanácskozáson Sághy Gyula dr. udvari tanácsos, országgyűlési képviselő elnökölt. Jelen volt Bartal Aurél főispán, alelnök, Brolly Tivadar királyi tanácsos, polgármester és Petőcz Jenő alispán – mindhárman igazgatósági tagok. A vasút előző évi tiszta nyeresége 42 763 Korona 19 fillér volt.

*

Negyvenkilenc éves korában elhunyt báró Solymossy Ödön, a fejér-komáromi evangélikus egyházmegye felügyelője, aki húsz esztendőn át töltötte be tisztségét.

Lelkes Vince