Nyomtalanul eltűnt a nagymegyeri inas, meghalt Budapesten az ekecsi származású palotafelügyelő

2020. november 21. - 13:51 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXLII.

Nyomtalanul eltűnt a nagymegyeri inas, meghalt Budapesten az ekecsi származású palotafelügyelő
Forrás: www.regifotok.csemadok.sk

Helytörténeti sorozatunk hírmozaikjával ezúttal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Következzenek a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

A Szociáldemokrata Párt komáromi szervezete a Kossuth téren népgyűlést tartott, amelyen nagy számú munkás, kereskedelmi alkalmazott és érdeklődő közönség jelent meg. Hacker Dezső üdvözölte az egybegyűlteket, akik Rozs József személyében elnököt választottak, Spáth Ödönében pedig jegyzőt. A pártközpont kiküldöttje Bogdány Simon volt, a rendőrhatóságot Reviczky Béla tiszteletbeli főkapitány és Micsky Béla rendes fogalmazó képviselték. Bogdány Simon főszónok a munkanélküliség kérdésköréből vette témáját.

A Komárom-gútai helyi érdekeltségű vasút részvénytársaság 1914. április 4-én tartotta meg alakuló közgyűlését.

A földmívelésügyi miniszter „nagyobb összeget helyezett kilátásba a nagymegyeri népház építésére”. A tárgyalások rögvest elkezdődtek.

A Komáromi Dalegylet előző évi működéséről Vidóczy Asztrik elnök, főgimnáziumi tanár állított össze évkönyvet. A kiadvány az obligát jelentéseken kívül az egyesület tisztikarát és a zárszámadást is tartalmazta.

A Nagymegyer melletti Izsap községben az iskolás fiúk 1914. március 21-én, vasárnap adták elő a Hős fiúk című színdarabot Békássy Nándor állami tanító betanításában.

Az ekecsi származású László Lajos budapesti palotafelügyelő 1914. március 22-én szívszélhűdés következtében hirtelen elhunyt. Halálát Ekecsen és Budapesten kiterjedt rokonság gyászolta.

Reisz József nagymegyeri lakos Vízváry Mórinc nevű inasa 1914. márciusában eltűnt. Körözését a hatóságok elrendelték.

Klein Jenő dr. móri ügyvéd eljegyezte Schlesinger Irénkét, Schlesinger Gyula takarékpénztári igazgató leányát, Nagymegyeren.

(Lelkes Vince)