Öngyilkos lett a katona – tettének oka ismeretlen

2021. május 13. - 20:06 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCL.

Öngyilkos lett a katona – tettének oka ismeretlen
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXXI. rész)

1915 tavaszán már hónapokkal azelőtt elesett vagy orosz fogságba jutott magyar katonáktól érkeztek haza, Magyarországra levelek. Hiányzott róluk a keltezési időpont, ami félreértéseket okozott. A Komáromi Ujság azonnal utánajárt a dolgoknak, s az illetékes hatóságoktól a következő magyarázatot kapta a történtekre: „Annak idején, mikor Galíciát kiürítettük, katonáinknak sok megírott levele és levelezőlapja ottmaradt. Az orosz hadsereg az el nem küldött magyar postát nagy halomba gyűjtötte, és beraktározta egy fészerbe. Most, hogy hadseregünk győzelmesen hódítja vissza a galíciai falvakat, megtalálták az ősszel otthagyott postai küldeményeket is. A leveleket továbbítottuk a címzetteknek.“

*

Kuzma Lajos, a Nagymegyeren állomásozó III. népfelkelő őrzászlóalj 3-ik századbeli katonája 1915. június 27-én este 11 órakor szolgálati fegyverével szájába lőtt, s rövid haláltusa után elhunyt. Tettének oka ismeretlen. Szatmár megyében lakó szüleit a katonai parancsnokság táviratban értesítette.

*

Horváth Géza honvédszázados, aki a háború kitörése óta a harctéren van, kiváló szolgálatai elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet nyerte, a vitézségi érem szalagján. A kitüntetett katona néhai Horváth Sándor komáromi állatorvos fia.

*

A csilizközi Balonyban Szent László-napján mondta első szentmiséjét a község szülöttje, Varga Gergely Theodorik Szent Ferenc-rendi szerzetes, Varga János ottani földesgazda fia. Manuduktora Ecker József balonyi plébános, szentszéki ülnök volt, szónoka pedig P. Buttykay Antal budapesti házfőnök és provinciális.

*

Hirdetés: „Vargha Kálmán gútai lakosnak elfutott 2 darab 3 éves kancza csikaja. Egyik világos pej, másik sárga kancza. Megtaláló jelentse be Gúta község elöljáróságánál, hol megfelelő jutalomban részesül.”

Lelkes Vince