Orosz hadifoglyok Komáromban, komáromiak Asztrachánban

2021. május 3. - 19:49 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXLII.

Orosz hadifoglyok Komáromban, komáromiak Asztrachánban
(Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXIII. rész)

Árendás Péter, a 12. gyalogezred b) osztályú népfelkelő katonája 1915. május 17-én az északi harctéren vívott csatákban, fejlövés következtében hősi halált halt. Személyében testvéröccsét gyászolja Árendás József, a komáromi katolikus egyházi iskola tanítója.

*

Ferenczy Károly, a komáromi földművesiskola igazgatója asztracháni hadifogságából írt haza levelet dr. Kiss Gyula ügyvédnek. Tudatja a címzettel, hogy a Duna-parti városból csak Fülöp Zsigmond, a Komáromi Ujság társszerkesztője van még Asztachánban. Az újságíróval mindennap összejönnek és elbeszélgetnek. Egészségesek.

*

1915. június első napjaiban tizennyolc hadifogoly orosz tisztet transzportáltak Komáromba. Mindnyájan sebesültek, s a helyőrségi kórház tiszti osztályán helyezték el őket. Köztük van a 28-ik orosz hadosztály vezérkari főnöke, Kiszloff Sándor (!). Rangjához képest az ezredes szokatlanul fiatal, mindössze 39 éves, 1876-ban született Penzában, Oroszország hasonnevű ázsiai tartományában. A tiszteket a gorlicei visszavonuláskor fogták el.

*

Komáromban, 1915. június 7-én életének 58-ik, házassságának 26-ik évében elhunyt Tuba István városi fogyasztási adóhivatalnok. Legközelebbi hozzátartozói a református sírkert halottas házából helyezték őt örök nyugalomra. A megboldogultnak három fia a harctéren szolgálja hazáját, egy most van kiképzés alatt, egynek meg már kezében a behívóparancs! A temetésén a várost Gaál Gyula tanácsos képviselte.

*

A komáromi katonai tiszti kaszinó vetített képekkel kísért előadásokat rendez a Vörös Kereszt Egylet javára.

*

Felhívás: „Küldjük el lapunkat hadbavonult katonáinknak!”


Lelkes Vince