Összeírták a harangokat a református egyházkerületben

2021. november 15. - 18:38 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXXXVI.

Összeírták a harangokat a református egyházkerületben
Komáromi képeslap (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCVI. rész)

Az 1915 decemberében megjelent hivatalos veszteségkimutatások szerint az alsó-csallóközi illetőségű katonák közül

– elhunytak: Piroska János (Ekel, született 1883-ban), Benkóczi János (Keszegfalva, 1885) – közlegények a 12. gyalogezredből;

– hadifogságba estek: Kalacsa János (Komárom, 1885), Kalmár Lajos (Nagymegyer, 1885), Kamocsai János (Keszegfalva, 1887), Komjáti András (Füss, 1887), Kovács István (Gúta, 1882), Kurdi Antal (Aranyos, 1890) – közlegények a 12. gyalogezredből.

*

A dunántúli református egyházkerületben megtörtént a harangok összeírása. A gyülekezetek 550 harangot ajánlottak föl önként hazafias célokra [1915. december].

*

Czike Lajost, a 83. gyalogezred zászlósát, a Nagy Ezüst Vitézségi Érem tulajdonosát a harctéren soron kívül hadnaggyá nevezték ki.

*

1915. december 16-án elfoglalta hivatalát Éliásy Sándor dr. rendőrfőkapitány.

*

Hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Balla Kálmán marcelházi aljegyző. Élt 50 évet. A gyászoló gyülekezet 1915. december 18-án, szombaton kísérte el utolsó útjára a helyi református temetőben. A megboldogultban Balla Kálmánné született Nemes Erzsébet a férjét, Nemes György nagymegyeri és Nemes István ekeli jegyző pedig a sógorát gyászolja.

*

Amióta Végh Mihály elhunyt, Tany községnek nincs tanítója. Választottak már ugyan új oktatót a helybeliek, de az állás elfoglalása nem mehetett végbe, mert a jelöltet behívták katonának. 1915. december 19-én, vasárnap immár harmadszor választottak tanítót a tanyiak, ezúttal Ványi József érsekcsanádi (Pest megye) személyében.

Lelkes Vince