HUF: 360.78 Ft

CZK: 26.727 Kč

22 °C

8 °C

2020. 09. 19. szombat

Vilhelmina, Konštantín

december 18., 21:29
Bespájzoltak pezsgőből

DUNASZERDAHELY – Nagy kö­zön­ség­si­kert ara­tott a Csal­ló­köz szer­kesztősé­gé­nek és a du­na­szer­da­he­lyi Szent György Bor­ház­nak az ün­ne­pek előtti vil­lám­ve­tél­kedője, ame­lyen több mint ez­ren vet­tek részt. Az első he­lyen vég­zett bősi Bátky Ta­más há­rom, a má­so­dik, a nagy­szar­vai Hor­váth Ani­kó két, a har­ma­dik, Ta­kács Lász­ló So­mor­já­ról pe­dig egy pa­lack pezsgőt nyert.


Napi friss
Időjárás
POZSONY időjárás DUNASZERDAHELY időjárás KOMÁROM időjárás Párkány időjárás