Pluricentrizmus az októberi Irodalmi Szemlében

Az új Irodalmi Szemle tematikus tanulmányai a pluricentrikus nyelvek sajátosságait és a regionális nyelvhasználat irodalmi művekben való megjelenési formáit vizsgálják.

Pluricentrizmus az októberi Irodalmi Szemlében

Németh Zoltán a kortárs magyar irodalomból válogat, Petres Csizmadia Gabriella Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című könyvét elemzi, Ladányi István az Új Symposion folyóirat első szerkesztői nemzedékéről ír, Szávai Dorottya pedig az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapokat a többnyelvűség perspektívájában mutatja be.

A lapszámban Juhász Tibortól és Vajna Ádámtól verset, Szászi Zoltántól és Tóth Lászlótól pedig prózát talál az olvasó. Bánki Éva Elsodort idő című könyvéről Polgár Anikó közöl értő kritikát.

A lapszámot Matúš Maťátko alkotásai illusztrálják.

(-)