A polgári iskolák megreformálásáért 1911-ben

Csallóközi lenyomatok XLIX.

A polgári iskolák megreformálásáért 1911-ben

Pozsonyban tanácskozott az Országos Polgáriskolai Tanáregyesület Pozsony Megyei Köre mintegy 50 tag részvételével. Győri Vilmos elnök megnyitó beszéde után Seidl Sándor titkári és Irányi Jenő (Somorja) pénztárosi jelentése következett. A napirend fő pontjaiként Miklós György a polgári iskolák reformtervezetéről, Krammer József a leányiskolai tanterv módosításának szükségességéről tartott előadást, Győri Vilmos pedig „a jól megválogatott képeket mint a magyar fogalmazás tanításának segédeszközeit ajánlotta” kollégái figyelmébe. A közgyűlés új tisztikart is választott a következő összetételben: Miklós György elnök, Tas Ferenc alelnök, Sebestyén Árpád titkár, Sztancsik László pénztáros, Győri Vilmos és Miklós György központi képviselők. A választmány tagjai lettek: Brand Vilma, Hajós Teréz, Krammer Józsefné, Táborszky Olga, Alszeghy János, Fekete Ferenc (Somorja) és Zepanyák Jenő.

Más. A pozsonyi ügyvédi kamara is rendes évi közgyűlést tartott, melyről azonban a regionális sajtó részleteket nem közölt.

Pályázat munkásjutalmakra. A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara javaslatára a kereskedelemügyi magyar királyi miniszter azon munkások részére, akik hosszú idejű és sikeres munkásságuk által kiváltak, az 1911. évre is kitüntető állami okmányokat és 100–100 koronát tevő jutalomdíjakat engedélyezett – adta hírül a Csallóköz ugyanabban az évben. E jutalmakra a kamara pályázatot hirdetett. A kerület érdekelt munkaadói hivatottak arra, hogy közöljék a kamarával azon munkásaik névsorát, akiket a szóban levő jutalmakra érdemesnek tartanak.

Általános megdöbbenést, őszinte részvétet keltett Dunaszerdahelyen 1911. március 27-én az a szomorú hír, hogy Venczel Etelka, néhai Venczel József főtanító legifjabb leánya, Bazsó Vince, enyingi telekkönyvvezető felesége meghalt. „A boldogultat csallóközi tartózkodása idején a dunaszerdahelyiek és vidékiek egészen megkülönböztetett tisztelettel vették körül alázatos, szelid lelkületéért, és épültek mélységesen vallásos buzgóságán” – tudósított a helyi lap. Az elhunyt 41 éves volt s 1906-ban lett Bazsó Vince felesége. Halálát férje, özvegy édesanyja, testvérei: Ilona, Margit, férjezett dr. Gyurty Kálmán malaczkai járásbíróné, János dunaszerdahelyi állomásfőnök és felesége, továbbá anyósa, özv. Bazsó Vincéné és a kiterjedt rokonság, köztük néhai Bazsó Vince volt dunaszerdahelyi bíró gyermekei, vejei és menye gyászolták. Temetése Enyingen volt.

Végül egy korabeli hírdetés, melyet Stern Dávid dunaszerdahelyi kőfaragó 1872-ben alapított cége jelentetett meg a sajtóban: „Mindazoknak, akik sírkőállítás szomorú kötelesség teljesítése előtt állanak, ajánlom sirkőraktáramat, ahol bel- és külföldi kőfajtákból a legcsinosabb alakú síremlékek kaphatók. Nagy választékú készletemből mindent, még a legkényesebb igényeket is ki tudom elégíteni. Áruim 10 százalékkal olcsóbbak, mint bárhol máshol. Elvállalok építkezési, szobrászati és mindennemű szabású sírboltok, sírszobrok, szent szobrok és emléktáblák készítését, valamint helybeli és vidéki temetőkben síremlékek javítását, sírfelirat vésését és aranyozását jutányos áron.”

Lelkes Vince

Előző részek:

Ne játssz a fegyverrel! 

Az ígéretek politikájának kora
Magyar köztársaság a Csallóközben
Aratóünnepélyek, templomi búcsúk ideje
Csallóközi gazdahírek 1910-ből
Neves dunaszerdahelyi zsidók
Jókai emlékezete
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán
Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd
Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Alistál hitközség rabbijai
Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről
Százhetven évvel ezelőtt végezték ki az előpatonyi Petőcz Györgyöt
„Árajánlat a Szent György-templommal történendő munkákra”
Megbokrosodott lovak gázolták el a kisfiút
Kútba ugrott a nemeshodosi cselédlány
Halál sótörővel és vaslapáttal
Egyesültek az alistáli, a tőnyei és a felistáli tűzoltók