Pótfelvételi a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán!

2019. június 14. - 09:09 | Régió

Tanulmányaidat szeretnéd a szülőföldeden és az anyanyelveden folytatni? A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara az alapszintű képzéseire pótfelvételi eljárást, a magiszteri és a doktoranduszi képzéseire felvételi eljárást hirdetett meg a 2019/2020-as akadémiai évre. 

Pótfelvételi a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán!

A képzésekre vonatkozó jelentkezési határidő:

2019. június 30.

A 2019/2020-as akadémiai évben a következő alapszintű tanulmányi programokra jelentkezhetsz:

  • Az Alkalmazott informatika tanulmányi program olyan képzett szakemberek kibocsátását célozza meg, akik képesek a tudományos, technikai és gazdasági fejlődés legújabb kihívásainak is megfelelni és képesek megtervezni, megvalósítani és átalakítani komplex informatikai rendszereket.
  • A Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program nappali és levelező tagozaton is olyan szakemberek képzését vállalja fel, akik szerepet játszanak a közgazdasági gondolkodás alakításában és képesek a menedzsment különböző szintjein döntéshozatalra.
  • A Vidékfejlesztés tanulmányi program a gödöllői Szent István Egyetemmel közösen megvalósított képzés. Célja olyan vidékfejlesztési szakemberek képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására.
  • A Kereskedelem és marketing tanulmányi program a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen lesz megvalósítva.

A közös tanulmányi programokon végzett hallgatók mindkét intézmény diplomáját megkapják.

Az alapszintű tanulmányi programokon kívül a következő tanulmányi programokat kínáljuk:

  • A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment magiszteri tanulmányi program az alapszintű gazdasági jellegű tanulmányokat végzettek számára jelent továbbtanulási lehetőséget és felkészíti a diplomásokat arra, hogy képesek legyenek a vállalati-gazdasági gyakorlatban és sokkal tágabb környezetben is menedzselni a folyamatokat, megoldási javaslatokat megfogalmazni és döntéseket hozni.
  • A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment doktoranduszi (PhD.) tanulmányi program főként a kutatásra és a tudományra összpontosít, így a legrátermettebb diplomásokból a szlovákiai magyar gazdasági tudományos szakemberek kinevelését tűzi ki fő céljául.

Miért válaszd a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának képzéseit?

Tanulmányaid során karunkon szociális, több motivációs, illetve doktoranduszi ösztöndíjban részesülhetsz. Ha családod anyagi feltételei nem engednék meg a továbbtanulás költségeit, akkor szociális ösztöndíjra pályázhatsz. Jó tanulmányi eredményeid, tanulmányi versenyeken elért eredményeid, valamint kiemelkedő sport eredményeid esetén motivációs ösztöndíjakban részesülhetsz.

A 2018/2019-es akadémiai évtől meghirdetésre kerül a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj is, melyre már a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar 50 hallgatója pályázott sikeresen a korábbi motivációs ösztöndíj-lehetőségek mellett. A nappali tagozatos doktorandusz hallgatók doktoranduszi ösztöndíjra jogosultak.

Ha minket választasz, óráidat korszerűen felszerelt előadó és szemináriumi termekben látogathatod. Informatikai tudásodat modern számítástechnikai eszközökkel felszerelt laboratóriumokban szerezheted meg. Nyelvtudásodat szintén egy külön erre a célra berendezett szak-tanteremben fejlesztheted. Amennyiben érdeklődsz a robotika, drónos adatgyűjtés és képfeldolgozás iránt, bekapcsolódhatsz az Intelligens Robotikai Központ kutatásaiba is.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy hallgatóink gyakorlatias, a munkaerőpiaci keresleteknek megfelelő képzésben vegyenek részt, melynek szerves részét képezi a szakmai gyakorlatok biztosítása is.

Bővebb információ az érdeklődők számára:

Selye János Egyetem
Gazdaságtudományi Kar

Tanulmányi Osztály: tanulmanyi.gtk@ujs.sk, 035/3260 631

(PR-cikk)