Prelúdiumok sorozata az élet

2019. május 1. - 17:39 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XXV.

Prelúdiumok sorozata az élet

Május című vezércikkében írja Szeiff Géza, a Csallóközi Hírlap szerkesztője 1925-ben: „Adj sok harmatos hajnalt, napsugaras delet, esős éjszakát, növeld nagyra veteményünk, hogy szép legyen a termésünk. Hozz lelkünkbe gondtalan vidámságot, mert sokan vagyunk, akik lehunyt szemmel, fakult ajakkal a reménytelenség sötét világában élünk. Legyen dalos a tavaszunk, nyugodt éjjelünk és örömmel teli a nappalunk. S ha bolondos nyugtalan vággyal kergetsz minket szerelmes órák hajszáiba, adj szivünknek lágy igézetet, s add a szerelem igazi rózsás, májusi hangulatát”. A Csallóköz emberének lelki világát tükrözik a leírt sorok nem egészen öt esztendővel Trianon után...

Közben Kuller Ferenc dercsikai plébános, a komáromi Szent Benedek rendi főgimnázium volt ének- és zenetanára Dunaszerdahelyen hangversenyezett. A krónikás szerint „Kuller művészestje bizonyságot tett arról, hogy az élet szépségei nem a hiúságban keresendők, s hogy a zene birodalma fenséges gyönyörőséget tud feltárni azok előtt, akik hozzá fordulnak. Műsorszámai – Bendel, Grieg, Chopin, Ábrányi, Raff, Mayer-Helmund, Smetana, Wagner – bizonyitják, hogy klasszikus irányzatnak hódol, s különösen meglepő virtuóz technikája és művészi elmélyedése. Ez utóbbi néha annyira rabul ejti őt, hogy szinte túlvilági fény árad el az arcán. Ilyenkor mintha nem is köztünk volna, lelke egy más világba, egy magasztosabb, eszméibb világba emelkedik. (...) A közönség valósággal ünnepelte Kullert.” A koncerten felléptek még Rázga Edéné (műdal), Dobler Kálmán (operaária), Procházka Ferenc (fuvola), Tölgyessy Lajos (zongora, ének), Paus Ernő (ének). „Mi más az ember élete, mint prelúdiumok sorozata ahhoz az ismeretlen dalhoz, melynek első ünnepélyes kottajegyét a halál adja meg!” – idézte Liszt Ferenc mondatát beszámolója végén a hírlaptudósító.

A korabeli sajtó a szlovenszkói postaigazgatóságok tevékenységéről s a tisztviselők alkalmazásáról közöl sokat mondó statisztikát. Kitűnik belőle, hogy a pozsonyi postaigazgatóság körzetének 251 alkalmazottja 98 000 ügyet intézett el. A magyar rezsim alatt viszont 95 hivatalnok 91 500 ügyet. A nemzetiségi megoszlás még kedvezőtlenebb képet mutat: a magyar reszim alatt a pozsonyi és kassai körzetben 92 százalék szlovák és ruszin, 6 százalék magyar és 2 százalék egyéb identitású tisztviselő dolgozott, 1925-ben pedig 88 százalék cseh, 12 százalék szlovák. De a „szlovákok csak a kisebb tisztségeket viselik, a jobban fizetett állásokat csehek töltik be”.

A Csallóközi Hírlap arról az esetről is beszámol, hogy a pozsonyi postaigazgatóságon egy Leier nevű cseh vezető menzát létesített, s ott csak cseh pincéreket alkalmazott. Amikor a szlovák pincérszervezet elnöke azt kérelmezte nála, hogy alkalmazzon szlovák pincéreket is, mert a vidéken nagy a munkanélküliség, azt a választ adta neki: „Magának nincs itt semmi parancsolni valója, most mi, csehek vagyunk itt az urak!” Hozzáfűzte még, hogy a szlovákok nem léteznek, csak csehek.

A szlovenszkói nagypolitika legfőbb napirendjét az országrész új közigazgatsási felosztása képezi. A híradások szerint Szlovenszkó három nagymegyéből tevődik majd össze: a Kassaiból, a Pozsonyiból és a Zólyomiból. „Örülhetsz ennek, kedves adózó polgártársam, mert sok község 2–3 napi távolságra lesz ezután a megye központjától. Éljen a demokrácia!” – hördült föl a lap kommentátora. Időpont: 1925.

Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról

Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán


Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd


Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon

Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei

A keresztény szociálizmus szolgálatában

Hirtelen halál Nagyudvarnokban

Lelkes Vince