Próbarepülés közben szörnyethalt a komáromi százados

2021. szeptember 24. - 18:12 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXV.

Próbarepülés közben szörnyethalt a komáromi százados
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXXVI. rész)

Mogán Béla, a császári és királyi hadsereg 5. számú, komáromi árkászzászlóalj századosa egy németországi repülőtelepen, hol megfigyelő-tiszti tanfolyamon vett részt, próbarepülés közben lezuhant és szörnyethalt [1915].

*

Felhívás: „A Komáromi Múzeum igazgatója arra kéri a közönséget, amely háborús tárgyakat kap harctéren levő hozzátartozóitól vagy a közelében lévő hadifoglyoktól, hogy azokat – bármily csekélységnek látszanak is – küldjék be a múzeumhoz (kultúrpalota). Gyűjtjük az orosz hadifoglyok által készített faragványokat és kész tárgyakat, a hadifoglyok levelezéseit is és mindenféle háborús nyomtatványt, ábrázolatot, képet. Ez alkalommal mondunk köszönetet Lőwinger Samu kereskedő úrnak, aki két, fából készült orosz ház modelljét volt szíves ajándékozni múzeumunknak. Dr. Alapi Gyula múzeum- és könyvtárigazgató.”

*

Háborús előadások címmel sorozatott indított a komáromi Jókai Egyesület. Elsőként (1915. november 14-én, vasárnap) Beöthy Zsolt, a budapesti egyetem rektora lépett a hallgatóság elé a vármegyeház nagytermében. A háborús költészet című előadásában a jeles irodalomtörténész Tinódy, Balassa és Zrínyi munkásságáról beszélt, majd a kuruc költészetet, Petőfi korát mutatta be. „A mai háborús költészet két (...) tagjáról, a przemyśli hős Gyóni Gézáról és a Komáromi Ujság révén városunkban különösen ismert, szeretett vadászönkéntes poétáról, Zilahy Lajosról, meleg szavakkal emlékezett meg...“ – írta tudósításában a helyi sajtó munkatársa.

*

Hatvanhárom éves korában 1915. november 13-án elhunyt Czanik Józsefné szül. Bossányi Mariska, néhai Czanik József volt komáromi ügyvéd özvegye.

*

Reviczky Béla tb. főkapitány hosszabb betegeskedéséből felépült és elfoglalta hivatalát.

Lelkes Vince