Przemyślnél több 10 ezer közkatona lelte halálát

2021. március 2. - 15:22 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Przemyślnél több 10 ezer közkatona lelte halálát
Fotó: vojensky.cemetery.sk

(LXXI. rész)

„Przemyśl kapitulálása után az első és legégetőbb kérdés az lett, kik voltak benn a várban és kik azok, akik hadifogságba estek. A Külügy–Hadügy szerkesztősége megbízható helyről azt az információt kapta, hogy hadvezetőségünk nem fogja bevárni azt a hosszadalmas utat, amelyen át az orosz fogságba esettek névsora hozzánk eljut, hanem az aviatikusok által a várból elhozott feljegyzések alapján már a legközelebbi jövőben hivatalosan közzé fogja tenni Przemyśl védőseregének teljes hivatalos listáját” – értesült a Komáromi Ujság 1915 tavaszán. (Megj.: A csatában több tízezer osztrák–magyar, német és orosz katona lelte halálát. Az erőd megadása után az oroszok 9 tábornokot, 2307 tisztet és 117 ezer közkatonát ejtettek foglyul.)

*

Komárom város polgármestere közleményben hirdette ki, hogy búzát, rozsot, árpát, tengerit és burgonyát, valamint az ezekből előállított lisztet a város területén kívül eső helyre csak szállítási igazolvány felmutatásával engedélyezett. Aki a rendelet ellen vét, „kihágást követ el és 2 hónapig terjedő elzárással büntettetik”. A tanács a tanúsítványok kiállításával Rózsa István főszámvevő-helyettest bízta meg.

*

A kultuszminiszter „készséggel hozzájárul ahhoz, hogy az országos rekvirálásokban – a közigazgatási hatóságok támogatására – a tanítók közreműködése is igénybevétessék”. A tárcavezető erről leiratban értesítette a törvényhatóságokat.

*

Felhívás: „Lépjünk be a komáromi Vöröskereszt Egyletbe. Évi tagdíj 2 korona.”

*

Komáromban 73 éves korában elhunyt Pirstitz Jakab sútőiparos.

Lelkes Vince