Ragályos megbetegedések a helyőrségnél

2021. február 18. - 18:34 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXCIII.

Ragályos megbetegedések a helyőrségnél
Forrás: profila.hu

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(LXIV. rész)

A várparancsnokság közölte a polgármesterrel, hogy a legénység meglátogatását betiltotta. A helyőrség legénysége között ugyanis ragályos megbetegedések fordultak elő, melyet úgy hurcoltak be a kaszárnyába. Amíg a fertőzések nem szűntek meg, addig a környékbeli községek lakosai nem látogathatták meg hozzátartozóikat.

*

Az 1873., 1874., 1875., 1876. és 1877. évben született B osztályú népfelkelők összeírásuk végett 1915. március 11–13 napjain a hivatalos órák alatt a városház nagytermében jelentkezni tartoztak. A népfelkelés gyakorlatilag az Osztrák-Magyar Monarchián belül a Magyar Királyság fegyveres kiegészítő ereje volt 1868 és 1918 között, mintegy harmadik vonalat alkotó haderőként funkcionált a közös hadsereg és a magyar királyi honvédség mellett.

*

Közlemény: „Komárom szabad királyi város rendőrkapitánya – mint elsőfokú iparhatóság – ezennel közhírré teszi, hogy Mészáros Mihály Komáromújvárosban volt, de leégett gőzmalmát lényeges átalakításokkal újra felépíteni szándékozik, mikor az 1884. évi 17. tc. 33. §-a alapján új telepengedély kiadásáért folyamodik. A kérelem tárgyalására határidőül 1915. évi március hó 13. napjának délután 3 óráját tűzte ki.”

*

Öngyilkos lett Nagy János vártás 16 éves lánya, Annuska, a család II. Rákóczy Ferenc utca 42. szám alatti házában. A komáromi fiatal agyonlőtte magát. Tettének oka ismeretlen.

*

Apróhirdetés: „Egyfödeles Omega-óra bőrkarkötővel elveszett. Megtaláló jutalomban részesül. Telkes Miklós zászlós, Komárom, Kossuth Lajos tér, 7. szám.“

Lelkes Vince