A Református Teológiai Kar július végéig várja a hallgatók jelentkezését!

2019. július 17. - 08:42 | Régió

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2019/2020-as évre! Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi (Bc.) és magiszteri (Mgr.), valamint Református teológia magiszteri (Mgr.) tanulmányi programra. A képzések  költségtérítés-mentesek, továbbá lehetőség van individuális tanrend alapján is tanulni!

A Református Teológiai Kar július végéig várja a hallgatók jelentkezését!

A felvételi jelentkezési lap beadásának határideje:

2019. július 31. – nappali tagozat (Bc. és Mgr. képzés)

A felvételi vizsgák időpontja:

2019. augusztus 19. – nappali tagozat (Bc. és Mgr. képzés)

A felvétel feltételei:

A 131/2002 főiskolákról szóló törvény és ennek módosításai, valamint a kar belső előírásai értelmében a felvétel feltételei a következők:

 • érettségivel sikeresen befejezett középiskolai tanulmányok,
 • kitöltött és határidőn belül leadott jelentkezési lap főiskolai tanulmányokra,
 • a felvételi vizsga sikeres teljesítése.

A kar kéri az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez.

A képzésre való felvételnél figyelembe vétetik a középiskolai tanulmányi előmenetel, az érettségi eredménye, és a szak olimpiászain és tanulmányi versenyein elért eredmények.

Felvételi vizsga tartalma a bakalár (Bc.) képzésre:

 • szóbeli beszélgetés az alkalmasság felmérése céljából
 • a végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

Felvételi vizsga tartalma a magiszteri (Mgr.) képzésre:

 • írásbeli teszt az általános középiskolai tudásból, a Szentírás ismeretéből, egyháztörténetből és idegen nyelvből,
 • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából, idegen nyelv és egyházi ének tárgyismerete.

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

A felvételi vizsga térítési díja és térítésének módja:

 • 25 euró – elektronikus jelentkezés
 • 50 euró – papír alapú jelentkezési mód
 • Bank: Štátna pokladnica Bratislava
 • Számlaszám: 7000122827/8180
 • Variábilis jel: a jelentkező születési száma
 • Konstans jel: 0558

Elérhetőség és bővebb információk:

Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar

Bratislavská cesta 3322., Komárno, 945 01

Tel.: 035/3260633, e-mail: vadkertit@ujs.sk, www.ujs.sk

(PR-cikk)