Rézmozsarat, üstöt, vasalót a hazának

2021. május 1. - 18:53 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Rézmozsarat, üstöt, vasalót a hazának
Fotó: www.gutenberg.org

(CXI. rész)

Elindításakor még sikere volt a Fémet a hadseregnek elnevezésű országos gyűjtési mozgalomnak, a vidéken azonban a felhívás „nem igen férkőzött a jó magyar emberek szívéhez“. A helyi lap szerkesztője méltatlankodva szögezi le, hogy „Komárom vármegye népe – kevés kivétellel – nem értette meg a mozgalom nemzetvédelmi jelentőségét“. Az újságíró értesülései szerint ugyanis az illetékesek a legtöbb községben nem többel, mint egyszerű kidobolással rázták le magukról az „akciót“. „A falu intelligenciájának kellett volna mindenhol kezébe venni az ügyet, és házról-házra járva megmagyarázni az öreg néniknek, hogy rézmozsárra, üstre, vasalóra s egyéb hasonló holmikra nagy szüksége van a hazának“ – szögezi le a sajtó képviselője, akinek szignóját nem közölték. A tollnok végül megállapítja: „A dolog megérdemli, hogy újra foglalkozzanak vele.“

*

Pick Richárd népfelkelő hadnagyot főhadnaggyá nevezték ki.

*

Takács István komáromi királyi törvényszéki írnokot a budapesti királyi ítélőtáblához helyezték át.

*

Az Apollo mozgószínház tulajdonosa értesíti a közönséget, hogy 1915. május 19-én a mozi összes bevétele a Vörös Kereszt Egyleté és az Auguszta-alapé lesz.

*

A Komáromi Ujság kézbesítése körül gyakran hangzanak el panaszok. A kiadóhivatal csak azokban az esetekben tudja a mulasztásokat orvosolni, ha az olvasók, ill. az előfizetők telefonon vagy levelezőlapon bejelentik azokat.

Lelkes Vince