Fico-Gyurcsány: Közös nyilatkozat

2008. november 15. - 18:41 | Belföld
A Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Robert Fico és Gyurcsány Ferenc november 15-én Komáromban találkozott, hogy megvitassa a szlovák-magyar kapcsolatok időszerű kérdéseit. Angol nyelvű közös nyilatkozatot írat alá:

Közös nyilatkozat

A Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Robert Fico Úr és Gyurcsány Ferenc Úr 2008. november 15-én Révkomáromban találkozott, hogy megvitassa a szlovák-magyar kapcsolatok időszerű kérdéseit.

Megerősítve az 1995. március 19-én Párizsban "A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság jószomszédi kapcsolatairól és baráti együttműködéséről szóló szerződés" jelentőségét, kifejezve az Európai Unió és a NATO közös tagságának szellemében fenntartott jószomszédi kapcsolatok iránti tartós elkötelezettségüket, szem előtt tartva az országaikban élő kisebbségek iránti felelősségüket a következő kérdésekben nyilvánítják ki egyetértésüket:

1. Kifejezik, hogy határozottan és egyértelműen elleneznek minden radikális ideológiát, az ilyen ideológiákat követő mozgalmakat, a szélsőségesség, az idegengyűlölet, az intolerancia, a sovinizmus, a nacionalizmus mindenféle formáját, az erőszak minden megnyilvánulását. Kinyilvánítják, hogy nemcsak elítélik ezeket a jelenségeket, hanem minden szükséges politikai és jogi eszközt felhasználva lépéseket tesznek ellenük, és e célból kezdeményezik a jogi eszközök erősítését. Eltökélt szándékuk, hogy alkalmazni fogják a már létező összes törvényes eszközt annak érdekében, hogy az országaikban élő állampolgáraikat megakadályozzák a gyűlölködés, az idegengyűlölet, az intolerancia, a gyalázkodás vagy a hátrányos megkülönböztetés terjesztésében. Mindazon ügyekben, amelyekben a nemzeti kisebbségeket vagy a hozzájuk tartozó személyeket a gyanú szerint sérelem ért, a felek a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között érvényben levő megállapodások alapján kérhetnek információcserét és együttműködést egymástól.

2. A Szlovák Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek természetes kapcsot képeznek a két ország között; e minőségükben hozzájárulnak a két ország kapcsolatainak és együttműködésének gazdagításához és erősítéséhez. A felek egyetértenek abban, hogy a két ország nemzeti kisebbségeinek oktatása a nemzetiségek etnikai és kulturális azonosságának megőrzését, anyanyelvük ápolását, a magyarországi többségi nyelv, illetve a szlovákiai államnyelv elsajátítását szolgálja, valamint még inkább képessé teszi őket arra, hogy sikeresen éljenek országukban. E célok elérése érdekében mindkét fél támogatja a tartalmat és a nyelvet tekintve egyaránt legjobb minőségű tananyag használatát a nemzeti kisebbségek oktatásában.

3. Kifejezték meggyőződésüket, hogy mindkét ország állampolgárai őszintén a magyar-szlovák jószomszédi kapcsolatok szellemében kívánnak élni; valamint eltökéltségüket, hogy minden területen erősítik a kétoldalú együttműködést. E vonatkozásban megerősítették elkötelezettségüket, hogy végrehajtják és továbbfejlesztik a "Közös múlt, közös jövő - a közös projektek fényében" című programot.

4. A felek megerősítik a határ menti együttműködés fejlesztésére irányuló szándékukat, és megfontolják az újabb közös projektek lehetőségét, hogy tovább erősítsék a Szlovák Köztársaság és Magyarország állampolgárai közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatokat.

Komárom, 2008. november 15.

Robert Fico                  Gyurcsány Ferenc

a Szlovák Köztársaság            a Magyar Köztársaság

miniszterelnöke                 miniszterelnöke