Államnyelvről nyelvel a kormány

2009. március 11. - 09:49 | Belföld
A szlovák nyelv helytelen használatának esetleges büntetéséről, akárcsak a reklámfeliratok elsődlegesen államnyelven történő feltüntetéséről tanácskozott szerdán a kormány. Szeretnék ugyanis beépíteni az államnyelvtörvénybe.

Ezentúl a szlovák írásbeliséget szigorúbban ellenőrizhetik majd, akár 5000 eurós büntetés is kiszabható lesz, amennyiben a kormány által elfogadott kulturális minisztériumi javaslat a parlamenten is átmegy.

Az előterjesztő kulturális minisztérium a gyakorlatban tapasztaltakkal védi javaslatát, ennek 1999-ben történt kivétele a törvényből ugyanis a tárca szerint a jogtalan cselekedetek számát növelte, úgy vélik, elszaporodtak a nyelvtörvényt sértők. A javaslat augusztus 1-jétől lépne érvénybe, és 100-tól 5000 euróig büntethetne.

Az államnyelvtörvény betartását továbbra is a kulturális minisztérium figyeli. Kivételt képeznne a rendszeresen megjelenő sajtótermék, az ügynökségi híradás, a rádiós és televíziós közvetítés, a gazdasági reklám és a bíróságok. A csehek továbbra is használhatják hivatali viszonyaikban a cseh nyelvet. Fordítás nélkül megjelenhet ugyanígy nyilvános rendezvényeken, például a cseh filmeket sem kötelező lefordítani. 

A községi rádiók a vegyesen lakott területeken először államnyelven, majd a kisebbség nyelvén szólalhatnak meg. Írásos információ, mint plakát, információs tábla, galériai, múzeumi, illetve könyvtári katalógusok, mozi- és színház- és más rendezvények programjai először államnyelven kell hogy feltüntetve legyenek, majd más nyelvre is lefordíthatják őket.

A tárca az emléktáblákon és emlékműveken szereplő feliratokról is értekezik. Szerintük ugyanis az úgy helyes, hogy amennyiben szlovák felirat le van fordítva más nyelvre, akkor a szlováknak kell első helyen szerepelni, majd ugyanazzal a tartalommal, ugyanakkora vagy kisebb betűvel szerepelhet a más nyelvű felirat. Az építő kötelessége lenne a kulturális minisztériumtól állásfoglalást kérni a feltüntetni kívánt szöveghez az emlékművön, illetve -táblán.

SITA/para