Hejce és Rudolf Chmel kapták a Jószomszédságért és megértésért magyar-szlovák díjat

2009. március 24. - 11:10 | Belföld
Az észak-magyarországi Hejce község, illetve Rudolf Chmel szlovák irodalomtudós, értelmiségi és politikus lettek a közelmúltban alapított magyar-szlovák külügyminiszteri Jószomszédságért és megértésért díj első kitüntetettjei.

Az elismerést rövid ünnepség keretében kedden Pozsonyban vette át a két ország diplomáciájának vezetője - Miroslav Lajčák és Göncz Kinga - kezéből Rohály Géza, Hejce polgármestere és Rudolf Chmel. Az elismeréssel 2000 eurós pénzjutalom is jár.

Hejce község a díjat egy szlovák katonai repülőgép légi katasztrófája mentési munkálataiban való aktív részvételéért, az áldozatok emlékére állított emlékmű építéséért és gondozásáért kapta. A szlovák hadsereg különgépe Koszovóból tartott hazafelé, amikor 2006. január 19-én Hejce mellett balesetet szenvedett. A katasztrófában 42-en haltak meg, szlovák katonák és a repülő személyzetének tagjai. A tragikus esemény az észak-magyarországi község mellett történt. A légi katasztrófát egyetlen egy ember élte túl, egy katona: Martin Farkas. A község minden lakosa és a polgármester, Rohály Géza, más vezetőkkel együtt, azonnal a tragédia helyszínére sietett. Mihelyt megérkeztek a szerencsétlenség színhelyére, a nehezen járható terepen igyekeztek segítséget nyújtani, s közreműködni a kezdeti mentési munkálatokban.

"Ez a tragikus történet azonban azt is megmutatta, hogy hatalmas mértékű az emberi együvé tartozás magyarok és szlovákok közt. Megerősítést nyert a régi mondás, mely szerint bajban ismered meg a barátodat" - hangzott el a laudációban.

A község vezetése és lakói mindazért a nemes tevékenységért, amelyet ennek az egész Szlovákia számára szomorú eseménynek a kapcsán kifejtettek, már korábban is számos kitüntetést és méltatást kaptak a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériumától, valamint a Szlovák Köztársaság más állami vezetőitől és intézményeitől.

A másik kitüntetett

Rudolf Chmel irodalomtudós, értelmiségi és politikus jelentős mértékben hozzájárult a szlovákok és magyarok közötti kölcsönös kapcsolatok javításához. Az elmúlt két évtizedben sokoldalú tevékenységével, mintegy a jóakarat és a kölcsönös megértés szellemi és kulturális követévé vált a Duna két partján - hangzott el méltatásában.

Szakmai körökben Chmel gazdag publicisztikai tevékenységéről ismert, amely a kezdeti szakaszban a magyar-szlovák kapcsolatok irodalmi, később történelmi, politikai és politológiai területeire is kiterjedt. Chmel jelenleg a prágai Károly Egyetem Filozófiai Kara Szlavisztikai és Kelet-európai Tanulmányok Intézetének igazgatója. 1990-1992 között Csehszlovákia magyarországi nagykövete, 2002-2006 között (egyéves kihagyással) a Szlovák Köztársaság kulturális minisztere volt, az OS című folyóirat főszerkesztője.

"Az első szlovák-magyar díj az ő esetében mindenképpen a legilletékesebb kezekbe kerül, és hozzájárul a két külügyminisztérium által kezdeményezett közös díj sikeres indításához. Egyúttal utólagos szimbolikus ajándéknak is tekinthető nemrég ünnepelt 70. születésnapja alkalmából" - szögezte le a méltatás.

Kokes János, MTI