Csakazért is szigorították a szlovák nyelvtörvényt!

2009. június 30. - 13:22 | Belföld
Szeptembertől a rossz szlovák nyelvhasználat büntethető lesz Szlovákiában. A szlovák parlament a nyelvtörvény vonatkozó kiegészítését, amely szigorítja az állami nyelvi kontrollt kedden fogadta el, 136 jelenlevő képviselőből 79 képviselő szavazta meg.

A jogszabály alapján akár 5 000 eurós bíráságot is kiróhat majd a kulturális minisztérium illetékese, amennyiben törvényszegést állapít meg. Marek Maďarič, a kulturális tárca vezetője kijelentette, az eddig is érvényben levő nyelvtörvény az elfogadott jogszabállyal, most már érvényesíthető lesz. Kijelentette, a törvény kizárólag az intézményekre vonatkozik, vagyis egyének bírságolása helytelen nyelvhasználat miatt nem jön számításba. Átment viszont a Szlovák Nemzeti Párt módosító javaslata, amely szerint a kulturális minisztérium már az első figyelmeztetéssel együtt bírságot róhat ki. Nem került elfogadásra viszont a nemzetiek további szigorító javaslata, miszerint, ha a figyelmeztetést ignorálja a törvény figyelmen kívül hagyó intézmény, legyen megduplázható a bírság és a törvényes helyzet helyreállításáig naponta a bírság összegének 2 százalékát szabják ki, mintegy halmazati büntetésként.

Az orvosok, illetve ápolók a nemzetiségileg vegyesen lakott községekben továbbra is értekezhetnek a kisebbségi páciensekkel azok anyanyelvén. A nemzetiségi oktatási intézményekben viszont a teljes hivatalos ágendának kétnyelvűnek kell lennie. Az eddigiekben csupán a pedagógiai dokumentációra vonatkozott ez.

Az SNS nem tudta átültetni, hogy az állami hivatalnokok számára kötelezővé tegyék a tökéletes szlovák nyelvtudást. Az állami szerveknek, a megyei önkormányzatoknak és egyéb közintézményeknek viszont kötelezően védelmezniük kell(sic!) az államnyelvet…

A nemzetiségileg vegyesen lakott területeken működő regionális és helyi rádióknak nem lesz kötelező előbb szlovák, majd kisebbségi nyelvű műsorokat sugározni, holott Maďarič ezt is szerette volna elérni. A kisebbségi nyelvű televíziók egyenes adásai szimultán tolmácsolással engedélyezettek. A kisebbségi tévéműsorok esetében viszont elegendő a feliratozás.

Az emlékművek, műemlékek, emléktáblák idegen nyelvű szövege mellett kötelező lesz a szlovák nyelvű szöveg is, miközben az idegen nyelvű szöveget kisebb vagy ugyanakkora betűkkel kell alkalmazni, mint a szlovák nyelvűt. A szóban forgó szöveg végső változatát kötelezően a kulturális minisztériumban kell jóváhagyatni. Kivétel azon emlékművek, műemlékek és emléktáblák képeznek, amelyeket 2009. szeptember elseje előtt állítottak.

sita/para